Per Persson

Per föddes den 15 oktober (9 oktober) 1812 på en av gårdarna i Östmarks by i Östmarks socken, Värmlands län. Han föräldrar var Bonden Per Jonsson och hans hustru Ingeborg Jonsdotter. Han döptes den xx oktober.

Han växte upp hos föräldrarna på gården i Östmarks by till år 1830, då han fick tjänst som dräng hos Brukaren Olof Jönsson på en av gårdarna i byn Östmark i Östmarks socken. Tre år senare, 1833, fick han tjänst som dräng hos Nalsten Persson i granngården i Östmarks by.

Följande år, 1834 , hade han plats som dräng hos Nils Jönsson, också han brukare på en av gårdarna i byn Östmark. Där arbetade också detta år hans blivande hustru, pigan Karin Persdotter. Hon flyttade dock därifrån samma år.

Per fortsatte att arbeta som dräng åt Nils Jönsson till år 1836, då flyttade han till en annan av gårdarna i byn i Östmark där han också fick arbete som dräng. Där stannade han till följande år, år 1837.

Detta år flyttade han hem till sin blivande hustru som då bodde på torpet Rösberg under Fäbacken i samma socken. Torpet brukades av Pers blivande svåger, också han hette Per Persson. På Rösberg blev han då noterad som "Inhyses". Den 5 februari 1837 gifte han sig med Karin.

Två år sernare, år 1839, flyttade de från Fäbacken till torpet Hesslingberg under en av gårdarna i Östmarks by i samma socken. De är noterade som inhyses på Hesslingberg fram till den 27 december 1858 då de enligt husförhörslängderna flyttade till Krontorp i Visnums socken i Värmlands län.

Av noteringar i husförhörslängderna vet vi dock att familjen redan flera år tidigare hade lämnat Östmark. Då det troligen blev dåligt med arbete i socknen beslöt Per och Karin omkring år 1847 att lämna sin hemsocken och bege sig ut på vandring för att söka efter arbete.

Det är noterat de lämnat Östmark den 31 oktober 1849 och att de då bott vid Krontorp i Visnums socken, Värmlands län. I husförhörsboken finns en notering att han benämndes "unge Lillpetter". Vidare att de sedan 1852 var "kringvandrande" och bl a varit i Stockholm 1853 samt att han den 1 februari 1854 varit hemma i Östmark och uppvisat ett "hedrande arbetsbetyg". Det är troligt att hela familjen då rest tillsammans.

I husförhörslängderna 1856-1859 är det också noterat att familjen varit borta 1851 och varit i Krontorp den 20 oktober 1857.

I husförhörsboken för åren 1860-1863 i Östmarks socken finns familjen alltjämt noterad som inhyses i Hesslingberg, men också att de är kringvandrande. I nästa bok, 1861-1865, återfinner man motsvarande notering. Där är det också noterat att sönerna Per och hans bror Olof hade "fått tjenst i Husby-Oppunda" socken i Södermanlands län. Den 15/11 1862, noterades att Per och hans hustru och kvarvarande barn också utflyttade från Östmarks socken till Husby-Oppunda socken.

I Husby-Oppunda socken flyttade de in under gården Wäsby. Det är noterat att Pehr var "arbetskarl". Det är också noterat att sonen Johan "Talar illa".

Från år 1866 var de skrivna under Malms ägor. Samma år var det är noterat: "hittills skrivna vid Wäsby Fattigstugor

I november månad år 1878 blev han änkling då hans hustru avled.

År 1886 bodde ännu på gården Malm i Husby-Oppunda socken där han arbetade som "arbetskarl". Han kallades då för Petter. Under den kommande fyra års perioden blev han "inhyses". Det noterades också att han blev befriad från skatt.

Han bodde som inhyses på gården Malm till sin död. Per, eller Petter som kan kallades, avled den 19 januari 1902. Han avled av "Ålderdomsaftyning". Han begravdes den 23 januari.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-11-18