Karin Persdotter

Hon föddes den 12 maj 1812 på torpet Sorkkärn under gården Sörmark i Östmarks socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var Torparen Per Persson Karttuinen och hans hustru Kjerstin Olsdotter Suhoinen. Hon döptes den 17 maj.

Hon bodde på torpet Sorkkärn med sina föräldrar till år 1826 då familjen flyttade till torpet Rösberg under Fäbackens ägor i samma socken. Med familjen flyttade också Karins mormor, Annicka Andersdotter. År 1831 fick hon tjänst som piga hos Brukaren Erik Ersson som också hade ett torp i Rösberg på Fäbackens ägor. Hos honom stannade hon i två år, till år 1833, då flyttade hon vidare till en av gårdarna i Östmarks by för att tjäna som piga hos Brukaren Nils Jönsson. Följande år, 1834, anställde Nils Jönsson drängen Per Persson. Per kom senare att bli hennes make.

Samma år flyttade hon över till granngården i Östmarks by för att tjäna som piga hos Brukaren Jan Jönsson. Även där stannade hon i ett år, och flyttade år 1835 vidare till Brukaren Per Jonsson, också han bonde i Östmarks by.

Följande år, 1836, flyttade hon tillbaka till torpet på Fäbackens ägor som då brukades av hennes bror Per och hans familj. Där bodde då även hennes föräldrar och mormor, Annicka Andersdotter.

Följande år, 1837, flyttade även hennes blivande make, Per Persson, in till torpet på Fäbackens ägor. De hade gift sig den 5 februari 1837 och två år senare, år 1839, flyttade de från Fäbacken till torpet Hesslingberg under en av gårdarna i Östmarks by i samma socken. Där de bodde som inhyses hos torparen Jan Danielsson Rus.

Två år sernare, år 1839, flyttade de från Fäbacken till torpet Hesslingberg under en av gårdarna i Östmarks by i samma socken. De är noterade som inhyses på Hesslingberg fram till den 27 december 1858 då de enligt husförhörslängderna flyttade till Krontorp i Visnums socken i Värmlands län.

Av noteringar i husförhörslängderna vet vi dock att familjen redan flera år tidigare hade lämnat Östmark. Då det troligen blev dåligt med arbete i socknen beslöt Per och Karin omkring år 1847 att lämna sin hemsocken och bege sig ut på vandring för att söka efter arbete.

Det är noterat de lämnat Östmark den 31 oktober 1849 och att de då bott vid Krontorp i Visnums socken, Värmlands län. Vidare att de sedan 1852 var "kringvandrande" och de bl a varit i Stockholm 1853 samt att hennes make den 1 februari 1854 varit hemma i Östmark och uppvisat ett "hedrande arbetsbetyg". Det är troligt att hela familjen då rest tillsammans.

I husförhörslängderna 1856-1859 är det också noterat att familjen varit borta 1851 och varit i Krontorp den 20 oktober 1857.

I husförhörsboken för åren 1860-1863 i Östmarks socken finns familjen alltjämt noterad som inhyses i Hesslingberg, men också att de är kringvandrande. I nästa bok, 1861-1865, återfinner man motsvarande notering. Där är det också noterat att sönerna Per och hans bror Olof hade "fått tjenst i Husby-Oppunda" socken i Södermanlands län. Den 15/11 1862, noterades att hon och hennes make och kvarvarande barn också utflyttade från Östmarks socken till Husby-Oppunda socken.

I Husby-Oppunda socken flyttade de in under gården Wäsby. Det är noterat att hennes make Pehr var "arbetskarl". Det är också noterat att sonen Johan "Talar illa".

Från år 1866 var de skrivna under Malms ägor. Samma år var det är noterat: hittills skrivna vid Wäsby Fattigstugor

Hon bodde och arbetade sedan på Malms ägor till sin död den 4 november 1878.


Barn:
  • Gertrud, * 27 september 1840, Östmark.
  • Per, * 25 augusti 1843, Östmark.
  • Olof, * 18 juni 1846, Östmark.
  • Carolina, * 21 december 1849, Visnum
  • Johan, * 2 augusti 1855, Husby-Oppunda


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-11-18