Maria "Maja" Andersdotter

Maria, eller Maja som hon kallades, föddes den 8 april 1816 på torpet Hedekasen under Luräng i Lurs socken, Göteborgs & Bohuslän. Hennes föräldrar var Torparen Anders Tomasson och hans tredje hustru Anna Hansdotter.

Hon växte upp under hårda omständigheter. Det är skrivet i kyrkböckerna för perioden 1819 - 1823 att familjen var utfattig och att de flyttade från Hedekasen under Luräng år 1821 men återkom till Hedekasen följande år, år 1822.

Någon gång mellan år 1825 och 1830 lämnade hon hemmet och fick plats som piga på gårdarna i samma socken, bl a på Övergården i Björnim och Överby. År 1836 arbetade hon som piga på gården Övre Lursäng i Lurs socken.

Den 17 juni 1843 gifte hon sig i Lurs kyrka med "Ungkarlen" Lars Andersson från Björke i Skee socken, Göteborg & Bohuslän. Maja bodde detta år i ett av torpen under Lursäng. Efter sitt giftermål så bodde de i torpet Svenseröd, omfattande 1/8 mantal, i Lurs socken.

Redan året innan deras giftermål hade deras första barn fötts, sonen Martin, den 12 april 1842.

År 1846 flyttade de till torpet Kasen under Västergården i Östra Björke i Skee socken.

När maken i februari 1853 avled efter en tids sjukdom, och hon blev änka, blev livet hårt för Maja. Ännu bodde tre av barnen hemma och hon noterades som "fattighjon". Hon bodde kvar i torpet under Västergården i Östra Björke till år 1861, då hon flyttade in till det gamla båtsmantorpet Björkedalen under Övergården i Östra Björke i samma socken. Hon hade då med sig dottern Anna Mathilda. Följande år, 1862, så flyttade även dottern Carolina hem till sin mor som alltjämt noterades som "fattighjon".

År 1886 flyttade hon och döttrarna in i torpet Kasen under Västergården i Östra Björke, Skee socken. Där bodde de som inhyses hos Torparen Johannes Andersson och hans familj. De följde med Johannes och hans familj till torpet Hagliden, också det under Västergården i Östra Björke, omkring år 1891.

Maja avled i torpet Hagliden i Björke i Skee socken, den 25 december 1894. Hon var då 78 år, 8 månader och 17 dagar gammal. Hon begravdes den 4 janauri 1895.


Barn:
  • Martin, * 12 april 1842, Lur.
  • Carolina, * 11 augusti 1843, Lur.
  • Anna Mathilda, * 14 september 1846, Skee. † 9 januari 1848, Skee.
  • Johan Alfred, * 27 november 1848, Skee.
  • Anna Mathilda, * 3 november 1851, Skee.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-01-02