Anna Larsdotter

Anna föddes den 3 november 1851 i torpet Bräckan under Västergården i Östra Björke i Skee socken, Göteborgs & Bohuslän. Hon var femte och sista barnet till torpen Lars Andersson och hans hustru Maria Andersdotter. Hon döptes till Anna Mathilda.

Hennes far avled i februari månad 1853, Anna var då endast ett år och 3 månader gammal. Modern bodde kvar i torpet Bräckan och noterades som "Fattighjon". År 1860 hade alla hennes syskon lämnat hemmet och hon bodde ensam kvar hos modern.

Följande år, 1861, skedde troligtvis skifte i socknen och torpet Bräckan kom därefter att tillhöra Östergården i Östra Björke. Detta år flyttade även hennes syster Carolina tillbaka hem till modern.

De 12 juni 1865, 14 år gammal, var hon på något som kallas "Badbro". Vad detta var är ännu inte känt.

Från 1866 var hon, modern och systern inskrivna som "Inhyses" hos Johannes Andersson och hans familj på torpet Kasen under Västergården i Östra Björke.

Den 1 juni 1867 var hon åter på "Badbro".

Två år senare flyttade hennes syster Carolina. Anna och hennes moder blev åter ensamma.

Under perioden 1871 - 1875 är det noterat att hon var "sjuklig". Denna notering finns med i kyrkböckerna fram till år 1885.

Den 4 juni 1887 föddes hennes dotter Ellen Maria. Ingen fader noterades i kyrkböckerna och dottern noterades som oäkta och som född i Tanums socken, Göteborg & Bohuslän. Enligt information från ättlingar var fadern med stor sannolikhet en engelsk sjöman.

De följande åren var hon och dottern ännu skrivna i Skee socken. Det var hon även efter moderns död i december 1894.

Hon avled själv den 23 mars 1898, endast 47 år gammal. Hon bodde då ännu som inhyses i Skee socken, Göteborgs & Bohuslän.


Barn:
  • Ellen Maria, * 4 juni 1887, Tanum. 1)

    1) Oäkta


    Ättlingar till Anna Larsdotter.

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-01-01