Jonas Pehrsson

Jonas föddes den 10 december 1796 på gården Sjöbo i Malexanders socken, Östergötlands län. hans föräldrar var Petter Andersson och hans hustru Maria Larsdotter.

År 1826 bodde han ännu på sin födelsegård Sjöbo i Malexanders socken. Hans fader var ej längre i livet men hans mor bodde ännu på gården.

År 1827 arbetade han som dräng hos Wilhelm Burén på gården Somvik i Malexanders socken. 

Samma år, den 27 oktober 1827, gifte han sig med Brita Christina Larsdotter, kallad "Brita Stina", från gården Staffansbo i Åsbo socken. Brita Stina flyttade dock inte in till Jonas förrän år 1828. Då de bosatte sig då på Jonas fädernegård i Sjöbo.

De bodde kvar i Sjöbo i Malexanders socken fram till år 1833, då de flyttade till Brita Stinas fädernegård Staffansbo i Åsbo socken, Östergötlands län. Gården brukades då av hennes föräldrar. Senare övertog de ägandet och bruket av gården Staffansbo.

Den 2 juli år 1847 skrev han och hustrun ett testamente som ännu finns bevarat. Se vidare sidan om deras testamente.

Från år 1865 brukade han inte gården själv längre. Han och familjen bodde kvar på gården men från detta år är han endast noterad som ägare. Uppenbarligen var det ingen av barnen som ville ta över bruket av gården utan den uppläts då istället till andra familjer som ville bruka den. Från detta år brukades gården av olika familjer som vanligtvis också var bosatta på gården. Vissa år brukades gården också av någon av granngårdarna.

Samma år, 1865, bestod familjen av Jonas, hans hustru Brita Stina och två av döttrarna; Johanna Sophia och Lovisa Christina. Övriga barn hade flyttat. Följande år, 1866, gifte sig Johanna Sophia och flyttade i och med detta också hon från gården.

Dottern Lovisa Christina bodde kvar på gården med föräldrarna så länge de levde. Hon skötte med all sannolikhet om den på ålderns höst. Hon förblev troligtvis ogift.

Den 27 oktober 1877 firade Jonas och Brita Stina Guldbröllopsdag. Den dagen hade de troligtvis fest och bevarat finns ett nedtecknat tal till Jonas och Brita Stina som skrivits av en person vid namn "F.C.A". Se vidare "Guldbröllopstalet".

I mars månad 1883 avled hans hustru Brita Stina och han blev änkling.

Jonas bodde kvar med dottern Lovisa Christina på gården Staffansbo i Åsbo socken till sin död den 5 mars 1886.

Efter att Jonas avlidit ägdes gården vidare av "Jonas Perssons Dödsbo" fram till år 1892 då den såldes. Under tiden dödsboet ägde gården bodde dottern Lovisa Christina kvar. Det är noterat att hon under denna tid "hyrer". Hon flyttade från gården när den såldes 1892.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-09-05