Brita Stina Larsdotter

Brita Stina föddes den 10 juni 1805 i Ekeby socken, Östergötlands län. Hennes föräldrar var Mjölnaren och Bonden Lars Persson och hans hustru Eva Persdotter. Hon döptes till Brita Christina men kallades för Brita Stina.

Hon gifte sig den 27 oktober 1827 med Jonas Pehrsson ifrån gården Somvik i Malexanders socken där han arbetade som dräng.

Först följande år, 1828, flyttade hon till sin make på hans fädernegård Sjöbo i Malexanders socken.

De bodde kvar i Sjöbo till år 1833, då de flyttade till Åsbo socken och gården Staffansbo som då ägdes av hennes föräldrar. De övertog med tiden också gården.

Den 2 juli år 1847 skrev de ett testamente som ännu finns bevarat. Se vidare sidan om deras testamente.

Från år 1865 brukade hennes make inte längre gården själv. De bodde kvar på gården men från detta år är hennes make Jonas endast noterad som ägare. Uppenbarligen var det ingen av barnen som ville ta över bruket av gården utan den uppläts då istället till andra familjer som ville bruka den. Från detta år brukades gården av olika familjer som vanligtvis också var bosatta på gården. Vissa år brukades gården också av någon av granngårdarna.

Samma år, 1865, bestod familjen av Jonas, Brita Stina och de två hemmavarande döttrarna; Johanna Sophia och Lovisa Christina. Övriga barn hade redan flyttat. Följande år, 1866, gifte sig Johanna Sophia. I och med det så flyttade också hon från gården.

Dottern Lovisa Christina bodde kvar på gården med föräldrarna så länge de levde. Hon skötte med all sannolikhet om den på ålderns höst. Hon var år 1895 ännu ogift.

 Den 27 oktober 1877 firade de Guldbröllopsdag. Den dagen hade de troligtvis fest och bevarat finns ett nedtecknat tal till Jonas och Brita Stina som är skrivet av en person vid namn "F.C.A". Se vidare "Guldbröllopstalet".

Hon bodde kvar med sin make och dotter i Staffansbo i Åsbo socken till sin död den 25 mars 1883.


Barn:
  • Greta Lisa, * 20 juli 1829, Sjöbo, Malexander.
  • Carl Gustaf, * 23 mars 1832, Sjöbo, Malexander.
  • Pontus, * 29 maj 1836, Staffansbo, Åsbo.
  • Johanna Sofia , * 14 december 1840, Staffansbo, Åsbo.
  • Lovisa Christina, * 5 januari 1847, Staffansbo, Åsbo.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-09-06