Kungl. Södermanlands regementes historia 1771-1915

av Karl K-son Leijonhufvud

Band 3 år 1919

Pantzerhielm, Jacob, f. 1695 (1696) 27/9 i Stockholm. År 1712 blev han volontär vid Livgardet, därifrån han 1713 befordrades till sergeant vid S. R. och i februari året därpå till fältväbel samt blev s. å. med 20 man kommenderad på flottan och bevistade skärmytslen vid Fleseberg s. å. ävensom fälttåget i Roslagen 1715. Han befordrades 1718 26/6 till reg:tsadjut. och deltog i norska fälttåget s. å. samt därunder i Fredrikshalds belägring och därefter 1719 i striden vid Södra Stäket. Bliven fänrik 1721 18/2, erhöll han fältväbelsindelning 1723, sergeantsindelning s. å., men 1725 1/2 åter fältväbelsindelning.

Vid Vaxholm och Oxdjupet var han på arbetskommendering 1732, fick fänriks indelning 1739 6/9 och blev s. å. kommenderad till Finland var på fästningsarbete i Willmanstrand 1740 samt deltog i finska kriget, där han i striden vid nämnda stad 1741 sårades i högra handen och var bland de som stridde längst, men blev slutligen fången. Från fångenskapen återkom han i maj 1744, befriades s. å. 11/12 från tjänstgöring i reg:tet tills han kunde återfå sin löjt:sindelning, blev löjt. med fänriks indelning 1747 18/9, erhöll kaptens karaktär s. å. 27/10 och löjt:s indelning 1748 1/4. År 1750 17/4 blev han R. S. O. och 1751-1753 tjänstgjorde han på arbetskommendering i Hälsingfors och på Sveaborg, där han fyra månader 1751 gjorde majors tjänst och var därjämte chef till hösten 1753.

Efter att 1757 20/1 blivit 2. major, blev han s. å. 1/4 chef för Oppunda kompani, adlades 1760 16/6 med namnet Pantzerhielm, vilket namn han då antog mot sitt förra Holmstedt. S. å. i december beordrades han ofördröjligen begiva sig till armén i Pommern. Han erhöll avsked med pension 1761 5/5, »ansågs hava varit en skicklig och god officer» samt avled s. å. 27/9Fyrö i Skyllinge socken i Södermanland.


Åter till Jacob Pantzerhielm.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-18