Olof Nilsson Suhoinen

Olof föddes den 21 oktober 1748 i Fryksände socken, Värmlands län, troligen på ett torp i Tväråna. Hans föräldrar vara Husbonden Nils Månsson Suhoinen och hans hustru Kerstin Jonsdotter.

I och med sitt giftermål omkring år 1777 med Annicka Andersdotter Moilainen flyttade han in till hennes fars torp, Sorktjärn under Sörmark i Östmarks socken.

År 1781 övertog Olof och Annika torpet Sorktjärn i och med att Annikas far troligen avled och att modern därefter avflyttade.

Han bodde på torpet Sorktjärn i Östmarks socken till sin död den 29 mars 1819, 71 år gammal.

Torpet hade tidigare övertagits av dottern Kjerstin och hennes make Per Persson.


Kommentar:

  • Östmarks socken bröts år 1765 ut från Fryksände socken.
  • Carl Axel Gottlunds dagboksanteckningar om Sorktjärn från år 1821.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-01-01