Erik Eriksson Oinoinen, d.y.

Erik föddes år 1697 i Mulltjärn i Fryksände socken, Värmlands län. Hans föräldrar var torparen Erik Eriksson Oinoinen, d.ä. och hans hustru Annika Eriksdotter Suhoinen.

Han gifte sig med Marit Klementsdotter Hämäläinen och de bodde till ca 1722 i Mulltjärn i Fryksände socken. Därefter flyttade de till Tväråna i samma socken. Erik hade då hade fått ut sin arvedel i Mulltjärn, (se noteringar för hans far).

Det är troligt att Erik bodde i Tväråna i Fryksände socken till sin död. Det är inte känt när han avled.


Källa:

  • Efter information bl a från Jarl Ericssons bok "Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga....".
  • http://web.telia.com/~u25008649/farmor2.htm    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-09-05