Erik Eriksson Oinoinen, d.ä.

Erik föddes år 1662 i Mulltjärn i Fryksände socken, Värmlands län. Hans föräldrar var torparen Erik Persson Oinoinen och hans hustru Karin Mattsdotter.

Han gifte sig omkring 1697 i Östmark med Annika Eriksdotter Suhoinen och bodde i hela sin levnad i Mulltjärn.

I Fryksdals Härads Domboksprotokoll år 1730 v l33 lämnade Erik in "Upb på en halv 1/4 av Mulltjärn, därav han köpt hälften av sin syster Marit Eriksdotr för 10 rd och 1711 köpt den andra hälften av Britta Eriksdotr för 9 rd".

Han avled i Mulltjärn i Fryksände socken den 20 mars 1737, 74 år gammal.

Hur hans arv skulle regleras hade han och hans hustru gjort upp år 1732 då det i Fryksdals Härads Domboksprotokoll för år 1736, h 74, skrevs in för Erik Eriksson d.ä. och h h Annika Eriksdotter i Mulltjärn: "1732 bestämt om arvet till sina fem barn, att äldste sonen, Erik, skall åtnöjas med vad han redan utfått, men Matts och Olof skall ge övriga tvenne syskon lösen för deras andelar i jorden".

Efter hans död fördelades arvet enligt följande. I Fryksdals Härads Domboksprotokoll år 1738, v 199, står:" ... avtalar bröderna Matts, Olof och Johan Erikssöner, att eftersom Johan dels deltagit i processen mot Abraham och Johan Abrahamssöner ib, dels fått av brodern Per i Norge dennes arvslott, skall Johan få besitta det nya torpet i Mulltjärn. Modern Annika Eriksdotr får sin försörjning hos Johan". 1)1) Erik Eriksson Oinoinen, d.y., född 169(7) hade alltså fått ut sin arvedel i Mulltjärn, då han blev bofast i Tväråna. Brodern Per hade tydligen definitivt avflyttat till Norge och givit sin arvejord till yngste brodern Johan. Bröderna Matts, Olof och Johan delade hemmanet sålunda: Matts fick området norr om Alakylä och byggde där Mattila, Olof fick huvudgården Alakylä, Johan slutligen fick området österut, där det "nya torpet" börjat byggas, alltså Juhola. Av dessa är numera endast Juhola kvar i släktens ägo, de övriga har skogsbolag köpt upp. Einar Röjdmo räknar i sin artikel i "Finnkultur" 1979 nr 3 upp dem som i de efterföljande generationer voro husbönder i Juhola fram till vår tid. (kommentar från Jarl Ericsson).

Kommentar:

  • Efter information bl a från Jarl Ericssons bok "Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga....".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-09-05