Annika Eriksdotter Suhoinen

Annika föddes år 1672 i Tväråna, Östmark socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var torparen Erik Pålsson Suhoinen och hans hustru ...... Pålsdotter Karttuinen .

Hon gifte sig omkring 1697 i Östmark med Erik Eriksson Oinoinen d.ä., och de bodde år 1730 i Mulltjärn i Fryksände socken, Värmlands län.

I Fryksdals Härads Domboksprotokoll år 1736, h 74, har Erik Eriksson d.ä. och h h Annika Eriksdotter i Mulltjärn:"1732 bestämt om arvet till sina fem barn, att äldste sonen, Erik, skall åtnöjas med vad han redan utfått, men Matts och Olof skall ge övriga tvenne syskon lösen för deras andelar i jorden".

I mars månad år 1737 avled hennes make och hon blev änka.

I Fryksdals Härads Domboksprotokoll följande år, år 1738, v 199, står:" ... avtalar bröderna Matts, Olof och Johan Erikssöner, att eftersom Johan dels deltagit i processen mot Abraham och Johan Abrahamssöner ib, dels fått av brodern Per i Norge dennes arvslott, skall Johan få besitta det nya torpet i Mulltjärn. Modern Annika Eriksdotr får sin försörjning hos Johan". 1)

Hon bodde kvar i Mulltjärn i Fryksände socken till sin död år 1752.


Barn:
 • Erik d.y., * 1697, Fryksände.
 • Anna (Annika), * ca 1700, Fryksände.
 • Matts, * 19 mars 1707, Fryksände.
 • Olof, * 1 juni 1709, Fryksände.
 • Per, * 12 april 1711, Fryksände.
 • Johan, * 11 april 1713, Fryksände.

  1) Erik Eriksson Oinoinen, d.y., född 169(7) hade alltså fått ut sin arvedel i Mulltjärn, då han blev bofast i Tväråna.
  Brodern Per hade tydligen definitivt avflyttat till Norge och givit sin arvejord till yngste brodern Johan.
  Bröderna Matts, Olof och Johan delade hemmanet sålunda:
  Matts fick området norr om Alakylä och byggde där Mattila,
  Olof fick huvudgården Alakylä,
  Johan slutligen fick området österut, där det "nya torpet" börjat byggas, alltså Juhola.
  Av dessa är numera endast Juhola kvar i släktens ägo, de övriga har skogsbolag köpt upp.
  Einar Röjdmo räknar i sin artikel i "Finnkultur" 1979 nr 3 upp dem som i de efterföljande generationer voro husbönder i Juhola fram till vår tid. (kommentar från Jarl Ericsson).  Kommentar:
 • Efter information bl a från Jarl Ericssons bok "Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga....".


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-09-05