Anders Johansson

Anders föddes 1701 troligen i Öggestorps socken, Jönköpings län.

År 1722 bodde han på gården Kanarp i Öggestorps socken. Samma år, den 11 november 1722, gifte han sig med Sara Persdotter från gården Rommelsjö i samma socken.

I vigselboken är det noterat att han hette Anders Jönsson och i födelseböckerna Anders Johansson. Det är därför troligt att Anders är den Anders Jönsson som avled på gården Rommelsjö Östra gård i Öggestorps socken den 13 april 1747. Han var då endast 46 år och begravdes den 19 april.   

När husförhörslängderna i Öggestorps socken börjar år 1751 bor hans barn på gården Kanarp Utbyn. Som mor till barnen anges änkan Karin Persdotter, född 10 april 1687. Om Karin är en och samma person som Sara, men att man skrivit in hennes förnamn fel, är ännu inte helt klarlagt. I annat fall skulle hans hustru Sara ha avlidit före år 1747 och denna Karin Persdotter skulle då vara Anders andra hustru. 


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-03-31