Sara Persdotter

Det är inte känt när eller var hon föddes. Troligt är dock att hon föddes i Öggestorps socken, Jönköpings län, i slutet av 1600-talet.

År 1722 bodde hon på gården Rommelsjö i Öggestorps socken.

Samma år, den 11 november 1722, gifte hon sig i Öggestorps socken med drängen Anders Johansson. Han kom troligen från gården Kanarp i samma socken och det var också där de bosatte sig efter bröllopet.

Samtliga deras barn föddes på i Kanarp mellan åren 1725 - 1732. Hur länge de därefter bodde i Kanarp är inte känt.

Exakt var och när hon avled är heller inte helt klarlagt, ej heller när hennes make avled. Troligt är dock att hennes make är den Anders Jönsson som avled i Rommelsjö i april månad år 1747.

När husförhörslängderna i Öggestorps socken börjar år 1751 bor hennes barn på gården Kanarp Utbyn. Som mor till barnen anges änkan Karin Persdotter, född 10 april 1687. Om Karin är en och samma person som Sara, men att man skrivit in hennes förnamn fel, är ännu inte helt klarlagt. I annat fall skulle hon avlidit tidigare år 1747 och denna Karin Persdotter vara hennes makes andra hustru. 


Barn:
  • Leonard/Linnard, * 16 juni 1725, Öggestorp.
  • Abraham, * 11 november 1726, Öggestorp.
  • Samuel, * 2 april 1729, Öggestorp.
  • Lena (Helena), * 11 september 1732, Öggestorp.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-09-12