In English - På Engelska
Ludvig Johansson

Han föddes den 12 januari 1865, som tredje barnet till bonden och torparen Johan Gustafsson och hans hustru Maria Cajsa Andersdotter. Han föddes på torpet "mellanstället" i Fallbråten senare kallat Skivfallet, i Södra Skived i Grava socken, Värmlands län.
[Karta]  

Dopet ägde dock inte rum i Grava socken utan i grannsocknen Alster, varifrån hans moder kom. Dopet förrättades av prästen L M Björkman.

I mars månad år 1869, när Ludvig var fyra år gammal, avled hans far. Hans mor fick nu ta hand om torpet, Ludvig och hans två syskon, Anders nio år och Wilhelmina sju år. I november månad 1870 gifte hon om sig med sin tidigare makes bror Emil Gustafsson.

Som sjuttonåring lämnar Ludvig hemmet i Södra Skived. Han flyttade då, den 7 oktober 1882, tillsammans med sin syster Wilhelmina till Alsters socken. Ludvig fick plats som dräng hos bonden Lars Magnus Larsson i Åstorp.

Enligt de brev som hittades i torpet Skivfallet år 1969 och som var skickade till Ludvigs mormor Britta Jonsdotter, så ser vi att Ludvig som så många andra i Värmland under denna tid också tidvis hade anställning inom skogsnäringen norröver i Sverige. Ludvig hade sin morbror Anders Larsson boende i Korsnäs utanför Falun, Kopparbergs län, och han hade anställning vid Korsnäs Såg. Via sin morbror fick han också arbete förmedlat åt sig vid sågen.

Den första noteringen om att Ludvig fått arbete vid Korsnäs Såg är från ett brev daterat den 10 maj 1885 då Anders Larsson skriver:
"Ludvig han är på sågen och är hjälpsågare. Det var nog ovant till börja med men nu är han van så att det går bra".

Arbetet i skogsindustrin var troligen mycket säsongsbetonat så Ludvig återvände hem till Värmland och senare samma år, den 20 november 1885, fick han plats som dräng hos bonden Jonas Olsson i Ås i Alsters socken.

Under åren 1886 och 1887 gjorde Ludvig sin värnplikt som menig nummer 534. Var han genomförde sin värnplikt är inte känt.

Att Anders Larsson ett flertal gånger försökte få Ludvig att ta anställning ser vi bl a av hans brev daterat den 23 juni 1887:
"Det var för svårt med Ludvik som har varitt så plaserad, det har jag inte als best utaf. Han har skulle varitt her i sommar vi har fem lejde karar som sjusterer och stabläger och dem tjener nästan mer en vi. Jag har tenkt många gånger att der skulle han ha varitt. Det är nog annat än att slasa ner oförnöjda bönder."

Följande år, den 20 oktober 1888, flyttade Ludvig från Jan Olsson i Ås. Han flyttade tillbaka till Grava socken och gården Smörhålan under Norra Skived där han fick plats som dräng hos brukaren Olof Jansson.

På vintern 1889 var han åter för en period i arbete vid Korsnäs Såg men återvände även detta år tillbaka till Grava socken. Anders Larsson skriver i sitt brev daterat den 9 mars 1889: "Ludvik han var riktigt dum som ga sig her ifrån, om han har varitt qvar så har han med säkerhet haft sågerplats, nu har han skrivit och vill ha råd hur han skall göra med plas tjest tagning men jag vill ni inte läga mig ut någott vidare när han inte kunde stanna när han var her, han kunde inte som jag tycker fodra bätter behöfde inte tvätt eller lapning."

Den 9 november 1889 flyttade han åter in till Alsters socken. Denna gång fick han plats som dräng och arbetare på gården Rotnäs, som på denna tid ägdes av Carl Lennartsson.
(Se även 1890 års folkräkning).

I Anders Larssons brev daterat den 29 juni 1890 skriver han:
"Var snell och helsa Ludvik mycken tack för hans skrivelse. Han skall nog få brev längre fram. Han är envis att trivas när bönderna, men det var svårt att han har varit så skadad. Verst om det inte blir bra för framtiden skada hans som är en så starck kar, han kunde tjena stora pengar her inorden".

I november 1891 är Ludvig åter en period vid Korsnäs Såg, så även i februari följande år då Anders Larsson i sitt brev daterat den 18 februari 1892 skriver:
"Från Ludvik sändes eder en hjertlig helsning. Han är frisk och har nu arbetat på sågen i tre veckor. Han har mycket bra."

På Rotnäs stannade Ludvig till år 1892, då han fick plats som dräng hos sin blivande svärfader, Anders Fredrik Magnusson på gården Hösserud i samma socken. Här träffade han nu sin blivande hustru, Lovisa Andersson som ännu bodde hemma på fädernegården.

I juni månad följande år åkte han åter till Korsnäs. Anders Larsson skriver i sina brev daterade den 11 juni 1893:
"Mycken tack för de muntliga helsningar jag fick från eder med Ludvig, han kåm mig aldeles oventande men lika välkommen. Han kom direkt till mig på brägården. Jag såg honom en bra stund gå framför sågen och inte kände igen honom. Han är nog mycket olik sig nu mot sist vi såg varandra. Det var tur att han kån före Pingst. Nu för tillfället är han hjelpsågare istellet för en beväring men ovist om den kåmmer tilbaks men om så blir så är låvat plass i hyfleriett. Så nog får han det bra. Han fick leqvit nu om onsda och då hade han tjenatt 2 kr 25 öre om dagen. Hans kammerat är lastare. Han tjenar nog mera men jag har bett Ludvik att han inte skall slute sig från sågen, för der kan han få sig en bra plass iframtiden. Både han och hans kamrat bor när mig, dem har hittills visat sig nycktra och stillsamma, så jag finner med lust att hjelpa honom så godt jag kan.", den 23 juli 1893: "Jag får också helsa eder från Ludvik, han har helsan Och har plassen qvar, den får han nog behålla i år. Han är vist belåten, han har tjenat 2,50 om dagen. Han är mycket snell och slitsam så jag finner mig riktigt trefligt med honom.", den 27 augusti 1893: "Ludvik helsar eder, han är mycket snäll och sjötsam. Han har arbetat varje dag sedan han började ." och den 10 november 1893: "Det blir nog ovist om Ludvik reser hem något till jul men hans kammerat reser så då får ni muntliga helsningar från oss…" "Ludvik helsar eder att han är frisk. Och han arbetat vart skift sen han började. Han är riktigt skötsam. Och har insatt bra med penga, Fortsätter han på sågen så får han snart sågareplass."

Ludvig valde troligtvis att stanna i Korsnäs över vintern och sade därmed upp sin plats som dräng på Hösserud. Enligt Husförhörslängderna så noterades han istället som boende i fädernehemmet Skivfallet från den 27 oktober 1893 och som utflyttad till Hosjö socken, där Korsnäs ligger, den 27 april år 1894. I Hosjö socken står han som inflyttad den 16 mars år 1894.

Troligt är att han först flyttade till Anders Larsson men ganska kort därefter fick en egen bostad. I det sista ännu bevarade brevet från Anders Larsson, daterat den 22 april 1894, skriver han om Ludvig:
"Får helsa eder från Ludvik, han är nu frisk men förra vickan vart han klen utaf förkylning, han har nu flyttat från oss, idag har vi spisat middag hos honom, han bor riktigt trevligt".

Hans blivande hustru Lovisa hade i november månad 1893 också lämnat sitt fädernehem i Hösserud i Alsters socken, Värmlands län. Hon hade flyttat till Gävle, Gävleborgs län.

Den 24 mars 1894 lystes det till äktenskap i Gävle och den 15 april 1894 vigdes Ludvig och Lovisa där. Därefter flyttade Lovisa till sin make i Korsnäs i Hosjö socken, Kopparbergs län. [Karta]   I Hosjö socken står hon som inflyttad den 1 maj år 1894.

Ludvig och Lovisa var bosatta i området Sandviken där också hans morbror Anders Larsson bodde med sin familj.

Säkert var inkomsten bra vid sågverket i Korsnäs, men Ludvig längtade nog ändå hem till jordbruket i Värmland, för omkring år 1899 så inköpte han gården Måsserudstorp, senare endast kallad Mosstorp, i hemsocknen Alster, Värmlands län. [Karta]  

Familjen lämnade Hosjö och inflyttade till Mosstorp den 1 april 1899. Familjen bestod detta år av hustrun och de två barnen Olga och Gunnar, 3 respektive 1 år gamla.

På gården i Mosstorp bodde han till år 1923 då han flyttade in till Herrhagen 232 i Karlstad. Han hade då varit änkling sedan 1919, då hans hustru i november månad avlidit. Även om han bodde på Herrhagen så var han ofta ute och hälsade på hos sonen Gunnar i Mosstorp som några år tidigare övertagit gården.

Klicka för att förstora Klicka för att förstora
Av ett vykort skickat till Ludvig från Alingsås av dottern Olga i november 1923 ser vi att han bodde på adressen Värmlandsgatan 10 på Herrhagen i Karlstad.
[Karta]  

I vykortet skriver Olga:
"Sänder härmed en hälsning från Alingsås. Jag är någurlunda men stannar här nog inte så länge. Har hört att du råkat ut för ansiktsros, men det skall väl gå över. Hälsa Ester så mycket! Kära hälsningar till Er från Olga".

Klicka för att förstora Klicka för att förstora
I ett annat vykort skickat till Ludvig den 16 juni 1926 kan vi läsa att han blev bjuden upp till släkten i Vika Strand i Dalarna där hans kusinbarn, Fina Wallin bodde.

[Se vidare CDn "Breven från Skivfallet"]

Klicka för att förstora

Ludvigs körkort.
Klicka för att förstora.

Han tog körtkort vid 59 års ålder och köpte sig även en bil. Hans körkort från 1924 finns bevarat.

Ludvig avled den 23 augusti 1926, på gården Mosstorp i Alsters socken. Han var där på tillfälligt besök för att hjälpa till på gården. Ludvig blev 61 år gammal. Begravningen skedde i Alsters kyrka kl 13.00 den 1 september.

Sonen Gunnar skriver i sin dagbok den 23 augusti 1926
följande:
"Far åkt bil hit i sällskap med Gustav Andersson Strand för att snickra. Jag kört in vetet samt hämtat tröskverket. Far har arbetat som vanligt hela efm. och ingen kunde ju ana någonting men vad få jag se ute på vedbacken vid sextiden. Pappa ligger där död, blå i ansiktet, dog i sitt arbete. Jag talade med honom kl. 5,30 och var då frisk och kry som vanligt. Tack för din kärlek och Ditt uppoffrande arbete och frid över Ditt minne: Pappa var 61 år, 7 mån, 10 dagar gammal men ung ändå".

Bouppteckningen - Sida 1, Sida 2, Sida 3, Sida 4, Sida 5, Sida 6.

Gravstenen vid Alsters kyrka.


Breven från torpet Skivfallet i Forshaga socken, Värmlands län.
Ludvig Johansson och den olösta gåtan.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2015-12-28