Johannes Johansson

Johannes föddes den 2 mars 1828 såsom enda barnet till Johan Jansson och hans hustru Stina Bengtsdotter. Vid Johannes födelse bodde familjen såsom inhyses under Rännefalan i Falekvarna rote i Slöta socken, Skaraborgs län. I familjen bodde också hans nio år äldre halvbror Andreas. Andreas var moderns son från hennes första äktenskap.

Hans mor dog redan då Johannes var 15 år gammal, år 1843. Följande år, år 1844, flyttade han från sin fader till Neregården i Kättilstorp i samma socken, där han fick plats som dräng hos Nils Jonsson och hans familj. Hos Nils Jonsson stannade han i tre år och flyttade år 1847 till Backen i samma socken för att tjäna som dräng hos Anders Arfidsson och hans familj.

Följande år, 1848, flyttade han vidare till ett av torpen under Svartekulla i samma socken för att tjäna dräng hos torparen Sven Johansson. Där stannade han till följande år då han flyttade vidare till ett av de andra torpen i Svartekulla.

Den 7 november 1851 gifte han sig i Hångsdala kyrka med pigan Johanna Isaksdotter från Skörstorp under gården Stommen i Hångsdala socken, Skaraborgs län. Vid denna tid hade Johannes plats på gården Falekvarna i Slöta socken. Efter vigseln flyttade Johanna och Johannes samman på torpet Rännefalan i Slöta socken.

Omkring år 1852 är det noterat i Husförhörslängden i Slöta att Johannes var Skräddare men detta är år 1853 struket och ändrat till Torpare. Familjen bodde kvar på torpet under Rännefalan till år 1862.

Fram till detta år är det mycket troligt att han delvis eller periodvis arbetat åt något av de Järnvägsbolag som började anlägga järnvägar i landet. I Husförhörslängden för år 1853 - 1860 är det noterat att "Bet till jernv. 14/5 58 till fri läkarwård, med löfte att sjelf betala läkemedel 60 1/4".

År 1862 lämnade familjen torpet i Slöta och flyttade den 18 december samma år in till Sparreholms Järnvägsstation i Hyltinge socken, Södermanlands län, där Johannes fick tjänst som dräng.

Fyra år senare, den 24/10 1866, flyttade de vidare till Lilla Malma socken och Malma Rusthålls Gästgivaregård där han först fick plats som statdräng. År 1870 är han antecknad som inhyses. Johannes var detta år 38 år gammal. De följande fem åren bodde de kvar på Malma Rusthålls ägor i huset "3 Tornet". Han titulerades nu "Arbetskarl".

Den 27/10 1871 lämnade de Malma Rusthåll och flyttade till Uddberga i Helgesta socken, Södermanlands län. Här fick också Johannes anställnings som Statdräng.

Följande år flyttade de till gården Jularen i samma socken, där Johannes fick anställning som Arbetskarl hos Johan Bloss.

Från år 1872 hade han troligtvis flera tillfälliga anställningar runt om i Sverige. Familjen bodde bl a i Linderås socken, Jönköpings län, i augusti månad år 1874. De var dock hela tiden skriva i Jularen i Helgesta socken.

Här bodde han och familjen fram till år 1877 då Johannes, den 31 maj avled endast 49 år och två månader gammal. Vid sin död var han enligt noteringar i Husförhörslängden på arbete i Torps socken i Västernorrlands län. Dödsorsaken angavs vara "Pyamia", (Pyemi).


Ättlingar till Johannes Johansson och Johanna Isaksdotter.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-01-02