Johanna Isaksdotter

Johanna föddes den 2 oktober 1829 på ett torp under gården Kvättak i Näs församling, Skaraborgs län. Näs församling var annexförsamling till Yllestads församling. Föräldrarna var avskedade soldaten och dåvarande torparen Isak Häll och hans hustru Maria Magnusdotter.

Omkring år 1845 lämnade hon hemmet för att ta plats som piga. Fram till år 1848 hade hon plats i Yllestads socken i Skaraborgs län. Samma år flyttade hon till Prästgården i Åsleds socken där hon också hade plats som piga. Året därpå, år 1849, flyttade hon vidare till gården Orreholmen i Hångsdala socken.

Den 7 november 1851 gifte hon sig i Hångsdala kyrka med drängen från Falekvarna i Slöta socken, Skaraborgs län, Johannes Johansson. Lysning hade skett den 21 september samma år. Johanna hade vid denna tid plats som piga på gården Stommen i Skörstorps församling, en annexförsamling till Hångsdala församling. Efter vigseln flyttade hon och Johannes samman på torpet Rännefalan i Slöta socken.

Vid Husförhöret i Slöta för år 1862 är det noterat om Johanna: "Har lärt sig lilla Catet, förut kunde hon inte Guds sons namn".

Familjen bodde på torpet under Rännefalan fram till år 1862 då hennes make hade fått arbete som dräng vid Sparreholms Järnvägsstation i Hyltinge socken, Södermanlands län. Den 18 december 1862 flyttade de in till Sparreholm och där kom de att stanna i fyra år.

Den 24 oktober 1866 lämnade de Sparreholm och flyttade till Lilla Malma socken i Södermanlands län, och Malma Rusthåll. Där hade maken fått ny plats som statdräng. Familjen hade det troligtvis mycket fattigt för de var även antecknade såsom "Inhyses", dvs de kunde inte betala för sitt boende. Under tiden vid Malma Rusthåll så bodde de bl a i huset "3. Tornet".

I november 1870 flyttade deras älsta son, August, vidare till Malmköping.

Den 27 oktober 1871 flyttade de vidare till gården Uddberga i Helgesta socken, Södermanlands län. Även här hade maken Johannes anställing som statdräng. Familjen bestod då av Johanna och Johannes och deras fem barn.

Året därpå, år 1872, flyttade de vidare till gården Jularen i samma socken där maken fick plats som Arbetskarl hos Johan Bloss.

I februari månad 1873 lämnade sonen Carl Alfred hemmet och flyttade till Hyltinge socken i Södermanlands län.

Senare fick hennes make troligtvis flera tillfälliga arbeten. Bl a bodde familjen i Linderås socken, Jönköpings län, i augusti månad år 1874. Där föddes också deras sista barn, dottern Maria Ottilia samma år. Maria Ottilia blev endast tre år gammal och avled senare den 19 oktober 1877.

År 1877 fick hennes make tillfälligt arbete i Torps socken i Västernorrlands län, men Johanna och de fem hemmavarande barnen bodde troligtvis alltjämt kvar i Jularen. Under samma år flyttade även dottern Amanda Sofia till Sala.

Den 31 maj 1877 avled hennes make under vistelsen i Torps socken och hon blev änka. Hon blev nu tvungen att lämna Jularen och hon och de tre hemmavarande barnen, Mathilda Josephina, 12 år, Oskar Wilhelm, 10 år och Ernst Edvin sju år, blev nu skrivna som "Inhyses på socknen". Exakt var de bodde är inte känt.

1878 flyttade dottern Mathilda Josephina till gården Rosendal i samma socken och senare är det noterat att sonen Oskar Wilhelm finns "utaccord vid Svaläng" och sonen Ernst Edvin är "dito vid Helgesta by".

Den 6 november 1880 flyttade Johanna in i Halls Ryttartorp No 92, även kallat "Grenadiertorpet" i Helgesta socken. Sönerna var alltjämt utackorderande på socknen.

Den 1 november 1882 flyttade sönerna från Helgesta socken till Viby socken, Örebro län. Johanna bodde ännu kvar i den så kallade "Hallbergsstugan" vid Grenadiertorpet i Helgesta.

Där bodde hon till sin död den 7 mars 1886. Hon var då 57 år och 5 månader gammal och avled av lungsot.


Barn:
 • August, * 20 januari 1853, Slöta. † 15 december 1916, Boden.
 • Fredrik, * 1 mars 1856, Slöta. † 23 augusti 1861, Slöta.
 • Carl Alfred, * 27 januari 1859, Slöta.
 • Amanda Sofia, * 25 september 1862, Slöta. † 14 april 1945, Stockholm.
 • Mathilda Josephina, * 24 januari 1865, Hyltinge. † 5 december 1945, Bettna.
 • Oskar Vilhelm, * 26 juli 1867, Malma. † 7 januari 1947, Enskede.
 • Ernst Edvin, * 18 mars 1870, Malma. † 11 april 1902, Luleå.
 • Maria Ottilia, * 7 augusti 1874, Linderås. † 19 oktober 1877, Helgesta.


  Not. Några felaktigheter som skrivits in i kyrkböckerna som gjort att det varit svårt att verifiera hennes födelse och ursprung:

  1. I vigselboken år 1851 i Hångsdala församling har prästen skrivit in felaktigt namn för hennes mor. Där är det inskrivet att hennes mor hette Maja Månsdotter istället för det rätta, Maja Magnusdotter.
  2. Något födelsedatum noterades heller aldrig i kyrkböckerna när hon flyttade från sin familj för att ta plats som piga omkring år 1845. Endast hennes födelseår 1829 finns noterat fr o m 1848 och framåt. När prästen i Slöta församling år 1860 förde in familjen i den nya husförhörsboken så råkade han skriva in födelsedatumet för sonen August även som födelsedatum för Johanna. Detta medförde att hon från denna bok och framåt är noterad att vara födde den 20/1 istället för som rätt är den 2/10.
  3. Hon föddes i Näs församling, Skaraborgs län. Näs församling var annexförsamling till Yllestad. Fram till 1851 är det noterat att hon var född i Näs församling. När hon år 1851 flyttade in till Slöta församling så noterades det i kyrkbökcerna att hon var född i Yllestads församling. Under den tid familjen bodde kvar i Slöta så är det alltså noterat att hon var född i Yllestad. När familjen år 1862 flyttar till Hyltinge i Södermanlands län har prästen där missuppfattat vilken fösamling hon var född i. I stälet för att skriva in Yllestad i Skaraborgs län har han noterat Ytterstad i Älvsborgs län. Från och med nu finns alltså två fel inskrivna; både fel födelsedatum och fel födelseort. Dessa två fel finns med i kyrkböckerna tills hon avlider år 1886 i Hyltinge, 57 år gammal.


  Ättlingar till Johannes Johansson och Johanna Isaksdotter.

  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-07-29