In English - På Engelska
Carolina Hagelin

Carolina föddes den 16 mars år 1825 på gården Björkulla i Funbo socken, Uppsala län. Hon var fjärde barnet till bonden Anders Olsson Hagelin och hans hustru Greta Larsdotter.

När Carolina var 5 år gammal flyttade familjen vidare till gården Götharne i samma socken. Här bodde hon med sin familj till år 1839, då hon flyttade till gården Broby i samma socken för att arbeta som piga hos bonden Jan Jansson Lundgren.

Under de kommande sju åren hade hon plats som piga på olika gårdar både i Funbo socken och i grannsocknarna Rasbo och Alsike. År 1845 hade hon plats på gården Fredrikslund i Alsike socken. Här bodde även hennes syster Christina och hennes make Per Douchan, som tjänade som piga och dräng på samma gård.

Den 3 november 1847 flyttade hon in i Katarina församling i Stockholm och adressen Stadsträdgårdsgatan 5. Hon var då 22 år gammal.

År 1851 tjänade hon piga hos Bagaren Johan Petter Pettersson i Kvarteret Ufven Större nummer 8 i Maria Magdalena församling. Vid denna tid var även den gifta arbetaren Johan Gustaf Bergström anställd här. Fyra år senare skulle Gustaf bli hennes make.

Den 5 oktober år 1855 flyttade Bagargesällen Johan Gustaf Bergström, som helt nyligen blivit änkling, in till adressen Stora Bondegatan 14, senare nummer 15, i Katarina församling, där han öppnade bageri. Med sig hade han de två sönerna Ernst Gustaf sex år och Pehr Richard tre år.

Två dagar senare, den 7 oktober, lystes det i Katarina kyrka för Jungfrun Carolina och Bagaregesällen Gustaf. De gifte sig den 28 oktober 1855. Tillsammans fick de fyra barn.

Barnen Augusta och Evald.

Tillsammans med sin make drev hon bageriet på Stora Bondegatan 15. År 1860 hade de köpte in fastigheten och följande år, 1861, fick de även tillstånd att bygga ett nytt hus inne på gården där själva bageriet skulle ligga. I huset mot gatan låg affären. Det bröd som bakades såldes också genom att Carolina hade stånd på Kornhamnstorg i Gamla Stan. Den börs som hon då förvarade sina pengar i finns alltjämt i släktens ägo. (Se vidare information om Stora Bondegatan 15)

Torghandel. Kornhamnstorg, Gamla Stan, Stockholm år 1902.
Klicka på bilden för att förstora. Notera ett av stånden
till vänster på bilden där man säljer bröd.
Bild från Nordiska Museet.

I juli månad år 1873 avled hennes make Gustaf och hon blev änka. Hon fortsatte att driva bageriet vidare tillsammans med barnen Augusta och Evald.

Sedan år 1869 hade de haft Per August Josephsson anställd såsom dräng. År 1876 hade han avanserat till Arbetsföreståndare och år 1877 gifte sig Carolina med Per August. Carolina var detta år 52 år gammal, Per August 30 år. Per August, som var född den 2 september 1847 i Lerbäcks socken i Örebro län, drev nu bageriet vidare och han tituleras i november samma år, år 1877, såsom "Bagare".

Den 29 november 1882 avled Carolina, i en ålder av 57 år, 3 månader och 13 dagar. Hon avled av "Pneumoni" och begravdes den 6 december.

Lördagen den 9 december 1882 återfinns följande notis i tidningen Fäderneslandet. Av texten kan vi nog utgå ifrån att det handlar om Carolina och hennes make Per August, även om datum för hennes död är några dagar fel.

Bagerirörelsen drevs vidare av Per August. Den såldes sedermera och vid sin död tre år senare, den 15 januari 1885, titulerades han "Handlaren". Han bodde då på adressen Tjärhovsgatan 15 i Katarina församling i Stockholm. Carolina och Per August fick inga gemensamma barn.

Enligt bouppteckningen ägde hon en fastighet, "Lägenheten Ahlby No 2 i Solna socken", som upptogs till ett värde av 7.000 kr. Hon hade fått lagfart på fastigheten den 7 maj 1880. Exakt var denna fastihet låg är inte känt men den kan vara en del av Lilla Alby i Sundbyberg som på denna tid var en del av Solna socken.

Bouppteckningen - Sida 1, Sida 2.


Barn:
  • Johan Henrich, * 19 januari 1857, Katarina, Stockholm. † 15 augusti 1866, Katarina, Stockholm.
  • Carolina Augusta, * 10 augusti 1859, Katarina, Stockholm.
  • Anna Cecilia, * 14 maj 1861, Katarina, Stockholm. † 18 november 1861, Katarina, Stockholm.
  • Ludvig Evald * 3 oktober 1862, Katarina, Stockholm.


    Ättlingar till Gustaf Bergström och Carolina Hagelin.

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-04-14