Johan Bergström

Johan föddes år 1757, troligen i Askeryds socken, Jönköpings län.

År 1781 in flyttade han till Uppsala, Uppsala län. Han kom då närmast från Stockholm och titulerades "Skomakaregesäll".

Den 27 april 1783 gifte han sig i Uppsala Domkyrkoförsamling med Anna Ersdotter, född ca 1752. Med henne fick han sonen Erich 1785. Hustrun Anna avled före år 1791.

Den 17 juni 1791 gifte han om sig med Anna Greta Kolm. De vigdes i Uppsala Domkyrkoförsamling efter lysningarna den 22 maj, 29 maj och 5 juni.

År 1792 flyttade han och familjen till Rasbo socken, Uppsala län. Där bosatte de sig i ett torp på Frötuna ägor. Detta år är det också noterat att han var "Skomakare". De bodde på Frötuna ägor till år 1794 då de flyttade till Johannesberg i samma socken. Två år senare, 1796, flyttade de till gården Landbron, också det i Rasbo socken.

År 1800 lämnade de Rasbo socken och flyttade åter in till Uppsala. Johan lämnade senare sitt arbete som skomakare och fick anställning som brandvakt vid Uppsala Akademi.

År 1813 bodde han med sin familj i Domprosten Winboms fastighet i kvarteret Gropen i Uppsala Domkyrkoförsamling. Familjen bestod detta år av Johan, hans fru Anna Greta Kolm och dötterarna Johanna Margareta och Hedda Sofia.

Två år senare, 1815, födde dottern Johanna Margareta sitt första barn, dottern Carolina. Hon är också inskriven i kyrkboken som boende hos sin mor på nämnda adress.

Det är troligt att familjen bodde kvar i Domprosten Winboms fastighet åtminstone till år 1816. Åren mellan 1813 och 1816 är det noterat i kyrkböckerna att dottern Hedda Sophia Bergström från denna adress bevistat husförhören i Uppsala Domkyrkoförsamling.

Johan bodde i Uppsala till sin död, den 22 november 1817. Han avled 60 år gammal av "Bröstfeber". Han är noterad som "Akad. Brand Wakt Joh. Bergström" och det är även noterat att han fick pension.


Barn med Anna Ersdotter:
  • Eric, * 11 oktober 1785, Uppsala. 1)

    1) Eric Bergström flyttade till Stockholm och gifte sig med Elisabeth Jönsdotter Fris. Eller om hon hette Andersdotter, det har stått lite olika. De fick två barn Anna Charlotta född 1818-03-01 i Hedvig Eleonora och Matilda Carolina född 1822-11-11 i Katarina församling. Eric arbetade först som tobaksarbetare och senare som vedbärare på kungliga slottet. Eric avled i en ålder av 48 år 1833 i Katarina församling. (Uppgifter från Barbro Halvarsson)


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-01-20