In English - På Engelska
Johanna Bergström

Hon föddes den 1 maj 1794 på Frötuna ägor i Rasbo socken, Uppsala län. Fadern var dåvarande skomakaren Johan Bergström och modern, hans hustru Anna Greta Kolm.

Hon döptes till "Johanna Margareta" men tilltalades "Johanna" eftersom hon vid sin död är hon inskriven i kyrkböckerna som "Ogifta Johanna Bergström".

Familjen bodde på Frötuna ägor fram till år 1796 då de flyttade till Johannesberg i samma socken. Där bodde de till senare samma år, då de flyttade till gården Landbron i samma socken.

År 1800 flyttade familjen till Uppsala. Där fick fadern anställning som brandvakt vid Uppsala Akademi.

År 1813 bodde hon hos sina föräldrar i Domprosten Winboms fastighet i kvarteret Gropen i Uppsala Domkyrkoförsamling. Hos föräldrarna bodde också hennes syster Hedda Sofia.

Två år senare, 1815, födde hon sitt första barn dottern Carolina. Hon var då 20 år gammal. Dottern Carolina är också inskriven i kyrkboken hos familjen på nämnda adress, varför vi får anta att de bodde kvar där till efter år 1815. Ingen fader till Carolina är noterad i kyrkboken.

År 1818 föddes hennes andra barn, sonen Johan Gustaf. Johanna Margareta var då 24 år gammal. Inte heller för Johan Gustaf finns någon fader noterad i Födelseboken. Totalt födde hon sex barn, samtliga i Uppsala. De fyra sista är noterade som "oäkta".

Hur och var hon levde efter 1831 går inte att finna i kyrköckerna. Troligen bodde hon kvar i Uppsala men levde ett mycket fattigt och eländigt liv.

Nästa notering vi finner om henne i kyrköckerna är vid hennes död år 1872. Då är hon noterad i Död- och begravningsboken i Uppsala Domkyrkoförsamling som "Ogifta Johanna Bergström". Hon avled den 6 juni 1872 i Uppsala och begravdes den 9 juni. Dödsorsaken var "Chronisk pneumoni" (Lunginflammation). I kolumnen för för "Hemvist" är endast ett "?" noterat.


Barn:
 • Carolina, * 21 februari 1815, Uppsala. 1)
 • Johan Gustaf, * 18 november 1818, Uppsala.
 • Charlotta, * 18 november 1822, Uppsala. 2)
 • Johanna, * 2 januari 1826, Uppsala.
 • Claes, * 9 juni 1828, Uppsala.
 • Sophia, * 31 oktober 1831, Uppsala.

  1) År 1878-86: Hantlangerska på Åkerlindska Kakelfabrikens Aktiebolag på Kungsholmen i Stockholm, ogift och ensamstående utan barn.
  2) År 1878-89: Klädmäklerska i Gamla Stan i Stockholm, ogift men hade fosterbarn under denna period. Alved den 7 aug 1897 på Sabbatsbergs Fattighus.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-07-29