In English - På Engelska
Maria Moberg

År 1809 bodde gruvdrängen Anders Moberg och hans hustru Catharina Ersdotter på Gisselby ägor i Dannemora socken i Uppsala län.

Den 30 december samma år föddes deras första, och enda gemensamma, barn, dottern Maria. Hon döptes två dagar senare, den 1 januari 1810. Vid dopet blev följande faddrar antecknade: "Grufdräng Per Moberg i Gisselbytorp, Dräng Jan Jansson i Andersby, Hustru Anna Matzdotter i Gisselbytorp, pigan Anna Moberg vid Andersby".

Hennes föräldrar hade gift sig ett år tidigare, i slutet av år 1808. Modern hade då varit änka i 5 år, efter att tidigare varit gift med gruvdrängen Jan Gisselberg. Maria växte upp på gården på Gisselby ägor tillsammans med sin 5 år äldre halvbroder Eric.

År 1813 blev Maria vaccinerad mot smittkopporna, detta enligt en anteckning i husförhörslängden samma år.

Maria stannade i hemmet på Gisselby ägor till år 1826, då hon som femtonåring tog tjänst som piga. Sin första tjänst fick hon hos bonden Anders Larsson på Andersby i samma socken. Hon flyttade dock åter hem senare samma år. Till Anders Larsson återvände hon två år senare och kom nu att stanna som piga i tre år.

Fyra år efter moderns död, år 1827, flyttade Marias far Anders Moberg, från Gisselby ägor till sin bror Pehr Moberg. Brodern bodde på Andersby ägor. Fadern som nu blivit till åren kommen hade troligen fått svårt att klara sig själv därför flyttade han nu från Gisselby. För att hjälda sin far flyttade även Maria till Andersby, detta var år 1829. Anders Moberg avled den 29 juli 1833.

Året efter faderns död tog hon åter tjänst som piga. Nu hos bonden Eric Mårtensson på gården Gåfsta i grannsocken i söder, Rasbo. Hon stannade dock inte någon längre tid i Rasbo socken utan flyttade året därpå, den 25 oktober 1835, till Films socken. Hon hade nu fått tjänst hos Erik Adolf Norström vid Gruvan. Hos honom var hon fortfarande i tjänst år 1837, det år då hon träffade den 24 år äldre, och nyblivna änklingen, Eric Wahlström från Söderskogen i samma socken. Detta var mannen som senare på året skulle bli hennes make.

Under hösten år 1837 lystes det i Films kyrka tre gånger för Maria och Eric. Detta var söndagarna den 5, 12 och 19 november. Bröllopet som också stod i Films kyrka hölls den 17 december. Eric var detta år 52 år gammal, Maria 28 år.

Efter bröllopet flyttade Maria till maken på Söderskogen, där han alltjämt bodde med sina söner. På Söderskogen skulle de nu komma att bo tillsammans i 31 år. Där föddes också deras fem barn; Catharina, den 26 november 1838, Anders, den 13 februari 1841, Maria, den 19 juni 1844, Carl, den 11 oktober 1847 och Matts, den 25 januari 1850.

År 1854 hade familjen blivit ganska stor. Den bestod nu av 12 personer. Förutom Eric och Maria bodde samtliga deras fem barn ännu hemma samt även två av sönerna från Erics första äktenskap, Johan och Per Henric. Per Henric hade nu även gift sig varför även hans hustru och deras son bodde på Söderskogen.

Från år 1857 började familjen att splittras allt mer. Detta år flyttade sonen Johan till Dannemora. Per Henric som tidigare bildat familj, flyttade till ett eget torp på Söderskogen. Ingen av sönerna kom mera att återvända hem till fädernegården.

År 1861 lämnade det första av Eric och Marias barn hemmet. Dottern Catharina flyttade detta år till Waksala socken.

Under år 1867 flyttade sonen Carl till Dannemora och dottern Maria tog tjänst som piga. I oktober samma år ingick sonen Anders äktenskap med Maria Kjällström, som nu också bosatte sig på Söderskogen.

Den 30 mars 1868 avled maken Eric i hemmet på Söderskogen. Efter Erics död bodde Maria med sönerna Matts och Anders med dennes familj kvar på Söderskogen. Senare flyttade hon till Gruvan. Hon var dock hela tiden skriven på Söderskogen.

Matts lämnade inte Söderskogen förrän året därpå. På hösten 1869 flyttade han till Uppsala. I augusti 1870 lämnade även Anders med familj Söderskogen. Han emigrerade till Amerika med sin hustru och sina två barn. [Ur CD-skivan Emigranten]  

Efter att ha bott en tid vid Gruvan återkom Maria år 1876 till Söderskogen. Hon kom nu att bo där till sin död. Maria överlevde sin make med tjugofyra år och var vid sin bortgång, liksom Eric, 82 år gammal. Hon dog den 4 maj 1892 i lunginflammation på den gård dit maken kommit 64 år tidigare.

Bouppteckningen - Sida 1, Sida 2, Sida 3.Barn:
 • Catharina, * 26 november 1838, Film.
 • Anders, * 13 februari 1841, Film. 1)
 • Maria, * 19 juni 1844, Film.
 • Carl, * 11 oktober 1847, Film.
 • Matts, * 25 januari 1850, Film.

  1) Utvandrade med sin familj till USA år 1870. Se även Edith Marie Edgars Släkthistoria.


  Ättlingar till Eric Wahlström och Maria Moberg.

  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-08-11