In English - På Engelska
Eric Wahlström

Två år efter bröllopet, år 1783, mellan gruvarbetaren Per Wahlström och pigan Britta Andersdotter Buss, föddes den 25 oktober 1785 deras första barn, sonen Eric. Per och Britta bodde vid denna tid på Brittas fädernegård på Åknarby ägor i Dannemora socken i Uppsala län.

Tre dagar efter födseln döptes Eric. Vid dopet blev följande faddrar antecknade: "Grufdräng Jan Buss Grytiom, dräng Jan Wenberg på Åknarby ägor, Hustru Caisa Andersdotter, pigan Anna Andersdotter i Grytiom".

Eric växte upp på Åknarby, tillsammans med sina föräldrar och sitt enda syskon, den tre år yngre brodern Anders.

Som 18-åring, år 1804, lämnade Eric hemmet. Han tog nu tjänst som dräng hos arrendatorn Eric Matson pågården Tomta i grannsocknen Rasbo. Hos Eric Matson var Eric i tjänst i nära fyra år.

kriget mot Ryssland utbröt, år 1808, var Eric alltjämt i tjänst hos Eric Matson. Den 29 mars samma år blev Eric uttagen till lantvärnssoldat. Han skulle ingå i det nyuttagna lantvärnet på 30.000 man som skulle stärka den svenska armen. Han var nu tvungen att lämna sin tjänst som dräng på Tomta och i stället bege sig till Enköping. I Enköping skulle han nu få sin militära utbildning. Efter utbildningen skeppades han, tillsammans med de övriga lantvärnssoldaterna, via Åland, till kriget i det då, Svenska Finland.

Eric överlevde hela kriget och kunde efter krigsslutet, den 17 september år 1809, återvända till sina hemtrakter. Han återvände dock inte tillbaka till Tomta för att åter tjäna som dräng, utan till sina föräldrar på Åknarby i Dannemora socken. I husförhörslängden i Dannemora för åren 1812 - 1818 står följande antecknat om Eric: "varit lantvärnist men förblifvit vid fin form och huld".

Efter hemkomsten tog han tjänat vid de mångtaliga gruvorna. Han blev nu, i likhet med sin bror, sin far, farfar och farfars far, gruvarbetare. Han fick anställning vid Dannemora gruvor.

År 1814 avled Erics fader. På Åknarby bodde dock hans moder ännu kvar med Eric och hans bror Anders. Ingen av sönerna var ännu gifta.

Någon gång under de följande åren träffade Eric den 8 är yngre smedsdottern Greta Söderberg, född den 20 juli 1793 i Österby, Dannemora socken. Greta skulle senare bli hans första hustru. Efter att ha uttagit lysning den 13, 20 och 27 september år 1818, gifte de sig i Films kyrka den 11 oktober samma år. Vid giftermålet hade Greta tjänst på Österby, det stora bruket i trakten. Vid sitt äktenskap var Eric 33 år gammal.

I vigselboken i Films socken detta år, år 1818, är följande antecknat: "Wahlström war enligt företedd attest, född 25 oktober 1785, af försvarlig christ kunsk. samt stilla och berömvärd wandel och ledig till äktenskap. Medförde dessutom Bergmäst. J Beronii skrifteliga tillstånd. Giftoman: fadr Henning Söderberg i Söderskogen, närvar Ch 18 Skl".

Efter giftermålet flyttade Eric och Greta till hennes fädernehem på Söderskogen i Films socken. På Söderskogen bodde nu, förutom Eric och Greta, även Gretas föräldrar, smeden Henning Söderberg och Catarina Bouvird samt några av Gretas syskon.

Den 1 januari år 1821 föddes deras första barn. Barnet var en dotter och döptes till namnet Katarina Gustava. Hon avled den 10 oktober samma år av bröstvärk. Greta väntade dock redan sitt andra barn, sonen Per Henric, som föddes den 31 januari år 1822. Året därpå, den 8 februari föddes deras tredje barn, sonen Eric Gustaf. Deras fjärde barn, sonen Anders, föddes ett och ett halvt år senare, den 10 augusti 1824. Han avled, endast 10 månader gammal, den 7 juni år 1825. Två år senare, den 22 maj 1827, föddes ytterligare en son som fick namnet Johan.

Greta hade nu, till år 1827, fött fem barn. En dotter och fyra söner, varav tre söner var i livet. Under de följande sex åren kom hon att föda ytterligare tre söner. Samtliga avled dock i späd ålder. Den första av de tre sönerna var Carl, född den 14 oktober 1828. Han dog på julafton samma år. De övriga två sönerna var Anders, född den 26 september 1831, död den 14 oktober samma år och Klas, född den 21 januari 1834 och dog endast två dagar efter födseln. Greta var vid den sista sonens födelse över 40 år gammal.

Två år senare, den 16 november 1836, avled Greta i lungsot. Hon var då endast 44 år gammal. Eric blev nu änkling och fick ensam ta hand om de tre sönerna.

Under det följande året bodde alltså Eric ensam på Söderskogen med sina söner, som även de börjat ägna sig åt gruvhanteringen. Under detta år träffade Eric även den 24 år yngre pigan och gruvdrängsdottern, Maria Moberg. Hon var vid denna tid piga hos Erik Adolf Nordström vid Gruvan i Films socken. Maria blev senare på året hans andra hustru.

Under hösten år 1837 lystes det i Films kyrka tre gånger för Maria och Eric. Detta var söndagarna den 5, 12 och 19 november. Bröllopet som också stod i Films kyrka hölls den 17 december. Eric var detta år 52 år gammal, Maria 28 år.

Efter bröllopet flyttade Maria till maken på Söderskogen, där han alltjämt bodde med sina söner. På Söderskogen skulle de nu komma att bo tillsammans i 31 år. Där föddes också deras fem barn; Catharina, den 26 november 1838, Anders, den 13 februari 1841, Maria, den 19 juni 1844, Carl, den 11 oktober 1847 och Matts, den 25 januari 1850.

År 1854 hade familjen blivit ganska stor. Den bestod nu av 11 personer. Förutom Eric och Maria bodde samtliga deras fem barn ännu hemma, samt även två av sönerna från Erics första äktenskap, Johan och Per Henric. Per Henric hade nu även gift sig varför även hans hustru och deras son bodde på Söderskogen.

Från år 1857 började familjen att splittras allt mer. Detta år flyttade sonen Johan till Dannemora. Per Henric som tidigare bildat familj, flyttade till ett eget torp på Söderskogen. Ingen av sönerna kom mera att återvända hem till fädernegården.

I husförhörslängden i Film socken för åren 1861 - 1865 är Eric antecknad som "förre gruvarbetaren". Han hade då, vid en ålder av 76 år, lämnat sin anställning som gruvarbetare. Samma år, år 1861, lämnade det första av Eric och Marias barn hemmet. Dottern Catharina flyttade detta år till Vaksala socken.

Under år 1867 flyttade sonen Carl till Dannemora och dottern Maria tog tjänst som piga. I oktober samma år ingick sonen Anders äktenskap med Maria Kjällström, som nu också bosatte sig på Söderskogen.

Den 30 mars 1868 avled Eric i hemmet på Söderskogen. Han hade då levt i 82 år och bott på Söderskogen i 50 av dessa.

Vid sin bortgång, som framgår av bouppteckningen, ägde familjen 1 ko och 3 får. Han var också ägare till 11/12 mantal av Kronoskattehemmanet Sund No 1 & 3 i Alunda socken, Uppsala län.

Bouppteckningen - Sida 1, Sida 2, Sida 3, Sida 4.Barn med sin första hustru, Greta Söderberg:

 • Katarina Gustava, * 1 januari 1821, Film. † 10 oktober 1821, Film.
 • Per Henric, * 31 januari 1822, Film. 1)
 • Eric Gustaf, * 8 februari 1823, Film. 2)
 • Anders, * 10 augusti 1824, Film. † 7 juni 1825, Film.
 • Johan "Jan", * 22 maj 1827, Film. † 8 juni 1859, Film. 3)
 • Carl, * 14 oktober 1828, Film. † 24 december 1828, Film.
 • Anders, * 26 september 1831, Film. † 14 oktober 1831, Film.
 • Klas, * 21 januari 1834, Film. † 23 januari 1834, Film.

  1) Per Henric gifte sig i Films socken år 1852 med Anna Catharina (Jansdr) Söderberg, född 2 september 1825 i Alunda. De fick två barn som båda avled i tidig ålder, Johan Henric, född 23 september 1854 på Söderskogen, Films socken, dog den 12 juli 1865, och Carl Petter född 28 januari 1858 på Söderskogen, Films socken, dog den 21 november 1861. De flyttade från Söderskogen till Klapp i Kyrkoroten i Dannemora socken den 6 augusti 1883. Där avled hans hustru senare samma höst, den 14 oktober 1883. Per Henric flyttade den 1 december 1884 vidare till Gruvroten i Dannemora där han bodde till sin död den 24 november 1887.

  2) År 1839 flyttade Eric Gustaf till sin farbror och hans hustru i Åknarby Gruvdrängsrote i Dannemora socken, gruvdrängen Anders Wahlström och Brita Elisabeth Löf (dotter till Eric Löf och hans andra hustru Brita Andersdotter). Hans farbror och hans hustru var barnlösa i sitt äktenskap. Eric Gustaf bodde kvar hos Anders och Brita Elisabeth även efter sitt giftermål omkring 1855 med Anna Maria Persdotter, född 7 september 1829 i Vendels socken. Eric Gustaf och Anna Maria bodde även kvar efter att farbrodern Anders avlidit den 16 januari 1859 och även hans hustru Brita Elisabeth avlidit den 25 november 1862. Eric Gustaf och Anna Maria fick fem söner, Per Erik, 10 december 1855, Gustav, 8 september 1858, död 3 mars 1859, Anders Gustaf, 12 mars 1860, Johan, 24 juni 1863 och Carl Henrik, 16 februari 1867. Den 15 februari 1870 avled Eric Gustaf och hans hustru Anna Maria blev ensam med de fyra sönerna. Även efter makens död bodde hon kvar i Åknarby Gruvdrängsrote med sina barn. Den 25 april 1880 emigrerade hennes nästa äldsta son Anders Gustaf ensam via Göteborg till St Joseph, Indiana, USA. Följande år, den 6 april 1881 emigrerade sönerna Per Erik och Johan via Göteborg till St Louis, Missouri, USA. Tre år senare emigrerarde även Anna Maria och den sista kvarvarande sonen, Carl Henrik till USA. Enligt kyrkböckerna lämnade de Dannemora den 23 april 1884 för att avresa från Malmö den 5 maj med destination New York, USA. I och med detta så hade hela familjen nu lämnat Sverige för USA.

  Per Wahlström
  Taget i Bonne Terre,
  Missouri 1881
  Klicka för att förstora!

  I augusti 2008 fick jag ett fotografi av min släkting David Kearley i Sewannee, Tennesee, USA. David är ättling till Eric Wahlströms son Anders, född 1841, som utvandrade till USA med sin familj från Films socken år 1870 (se Edit Marie Edgars Historik om Släkten i USA och Ättlingar till Eric Wahlström och Maria Moberg.) Fotografiet fanns i kvarlåtenskapen efter Davids moster Rut Nelson och visar Eric Gustaf´s son Per Erik Wahlström, kallad "Per", taget i Bonne Terre, Missouri, år 1881. I Edit Marie Edgar Historik finns ett stycke som berättar om att hennes släktgren hade kontakt med släktingar i Illinois. Kanske är det då denna familj och släktgren som hon berättar om. Till detta stycke! Kanske arbetade Per Wahlström till och med i gruvorna i Bonne Terre precis som hans fars halvbror, Anders Wahlström. Det finns idag ingen kontakt med denna släktgren. Vi vet inte ens om det finns ättlingar i livet. Så här är de båda familjerna som utvandrade släkt med varandra, klicka här!. Per Wahlström som syns på fotot är markerad med blå text.

  3) Johan flyttade från hemmet i Söderskogen i och med sitt giftermål år 1857 med änkan Anna Maja Grönblad på Åknarby ägor i Dannemora socken. Hon var född den 22 februari 1824 i Dannemora och änka efter Gruvdr. Johan Morberg som avlidit den 27 augusti 1856. Hon hade då tre barn från sitt första äktenskap. Den 18 december 1857 föddes deras enda gemensamma barn, dottern Charlotta, i Åknarby i Dannemora socken. Anna Maja och Johan hann endast vara gifta en kort tid. Den 8 juni 1859 avled Johan och Anna Maja blev åter änka. Dottern Charlotta växte upp hos modern som gifte om sig efter Johans död. Charlotta flyttade 1870 vidare till Films socken tillsammans med sin äldre halvsyster Margareta Morberg. Hennes vidare öden är inte kända.


  Ur Films sockenstämmoprotokoll, troligen år 1822:

  "Uppå kallelse infann sig härefter flickan Hallerström. vilken av sitt husbondefolk gruvdrängen Erik Wahlström på Söderskogen blivit anklagad för olydnad och genstörighet. Efter de ömmaste och allvarligaste förmaningar till detta barn om ett lydigt och hörsamt förhållande förenat flit, trohet och sedlighet, blev henne tillsagt det, en allvarsam tukt och aga henne förestod, därest hon ej av denna varning sig rätta ville, vilken hon uti Bergmästare Beronis övervaro borde vänta sig bliva nog eftertrycklig och allvarsam. Sexman Erik Bromark som nu var flickan Hallerström följaktig, anmodades av kyrkorådet att efterhöra, huru hon nu efter denna varning sig förhålla måste. Till anskaffande av nödiga kläder lämnades åt henne av fattigkassan 5 riksdaler, varmed Erik Wahlström skulle anmodas att nödiga klädespersedlar åt henne inköpa. Även beviljades henne för detta år gratial."


  Ättlingar till Eric Wahlström och Maria Moberg.

  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2016-02-06