In English - På Engelska
Per Wahlström

Han föddes den 5 oktober 1758 på Masungskogen i Valö socken, Uppsala län. Han var tredje och sista barnet till gruvarbetaren Erik Davidsson och hans hustru Maria Persdotter. Han blev liksom sin far gruvarbetare.

Efter sitt bröllop med pigan med Britta Andersdotter Buss, den 9 november 1783 flyttade han till hustruns fädernehem, i Åknarby i Dannemora socken, Uppsala län. Vigseln skedde i Dannemora kyrka.

Vid utflyttningen till Dannemora antog han, i likhet med brodern David, namnet Wahlström efter hemsocknen Valö. Han började nu även arbeta vid Dannemora gruvor.

På Åknarby kom han nu att bo till sin död den 24 juni 1814. Han var då endast 56 år gammal. Dödsorsaken var lungsot och han begravdes den 30 juni.

Bouppteckningen - Sida 1, Sida 2, Sida 3, Sida 4.Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2016-02-06