In English - På Engelska
Petter Hansson

Petter föddes den 28 oktober 1731 vid Forsnäs Bruk i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var Mästersmeden vid Forsnäs Bruk Hans Persson och hans hustru Britta Håkansdotter. Han döptes den 31 oktober och växte upp hos föräldrarna vid Forsnäs Bruk.

År 1758 tjänade han som dräng på gården Uved i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län.

Samma år, den 15 oktober 1758, gifte han sig med pigan Margareta Andersdotter också hon från Uved, vilket var hennes fädernegård. Han gav sin hustru 20 lod silver i morgongåvor. Efter vigseln bodde de kvar i Uved några år.

År 1760 flyttade de vidare till gården Karsbol i Nedre Ulleruds socken. Till dem flyttade också hans syster Margareta Hansdotter och hans bror Håkan Hansson. Hur länge de bodde hos Petter är oklart.

Petter brukade Karsbol gården till sin död, den 9 mars 1796, 65 år och 4 månader gammal. Gården togs då över av dottern Britta och hennes make Olof Andersson. Petter avled av ”Bränsjuka” och begravdes den 20 mars. I kyrkboken står det skrivet ”förståndige man Petter Hansson, har fört en Christerlig vandel…”.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-02-13