In English - På Engelska
Jonas Bengtsson Nyström

Jonas föddes 8 juni 1780 på gården Fernsviken i Nyeds socken, Värmlands län. Hans föräldrar var Bengt Jonsson och hans hustru Brita Andersdotter.

Före 1790 avled hans far och modern blev änka. Omkring år 1792 så flyttade modern med Jonas och hans tre syskon, Anders, Henric och Lars, från Fernsviken. Vart de flyttade är ännu inte känt.

År 1801 inflyttade han tillsammans med sin bror, Lars Bengtsson, född år 1888, från Nyeds socken till Gunneruds bruk i Alsters socken. De flyttade in hos "Eldaren" Magnus Andersson och hans familj och Jonas titulerades då "Spiksmedsdräng".

I september månad år 1802 gifte han sig med pigan Britta Svensdotter, även hon från Gunneruds bruk i Alsters socken. Något exakt vigseldatum finns inte angivet i kyrkböckerna. Samma år, 1802, flyttade han också tillbaka till Nyeds socken med sin hustru. De bosatte sig på gården Fernsviken, samma gård som Jonas fötts på.

Följande år, 1803, flyttade de åter till Gunneruds bruk i Alsters socken. Då titulerades han "Spiksmedsmästare". Vid denna tid bodde också Jonas bror, Lars Bengtsson, hos dem i Gunneruds bruk. Han flyttade dock vidare år 1808 till Älvsbacka socken, Värmlands län.

År 1809 flyttade hans svärmoder till familjen i Gunnerud, änkan Catharina Eskilsdotter. Samma år, i december månad år 1809, blev han änkling då hustrun Brita avled. Efter hustruns död så bodde svärmodern Catharina kvar hos Jonas.

Följande år, i december månad 1810, gifte Jonas om sig med pigan Annika Eriksdotter från gården Mosserud i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Lysningarna hade skett den 7, 14 och 21 oktober. De vigdes i Alsters socken.

År 1811 lämnade Jonas sin anställning som Spiksmed vid Gunneruds bruk och familjen flyttade till hans nya hustrus fädernegård i Mosserud i Nedre Ulleruds socken. Han titulerades då endast som ”Mannen Jonas Nyström”.

Året därefter, 1812, inflyttade även hans f.d. svärmoder Catharina Eskilsdotter till familjen i Mosserud. Hon bodde kvar i Mosserud till sin död i juli månad år 1813. Hos sig i Mosserud bodde också hans nya hustrus mor, änkan Margareta Nilsdotter, född 1751 i Östra Ämtervik. Även hon bodde kvar till sin död, omkring år 1840.

Med sig från sitt tidigare äktenskap hade Jonas sina två barn, Johan och Maria Lisa. Med sin nya hustru Annika fick Jonas ytterligare sju barn. I kyrkböckerna under åren 1835 – 1845 är det noterat att Jonas var ”överårig”. Från år 1846 är han titulerad som ”Hemmansägaren”.

Jonas bodde kvar i Mosserud i Nedre Ulleruds socken till sin död den 2 april 1855. Han var då 74 år gammal. Hans hustru Annikas vidare öden är ännu ej kända.


Barn med Annika Eriksdotter:
 • Brita Kajsa, * 28 september 1811, ?. † före 1812, Nedre Ullerud.
 • Anna, * 31 mars 1815, Nedre Ullerud. † 1846-55, Nedre Ullerud.
 • Maria, * 29 september 1817, Nedre Ullerud. † 1819, Nedre Ullerud.
 • Maria , * 12 november 1820, Nedre Ullerud.
 • Lisa, * 27 september 1823, Nedre Ullerud.
 • Erik, * 8 juli 1827, Nedre Ullerud.
 • Stina, * 10 september 1829, Nedre Ullerud.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-02-01