In English - På Engelska
Catharina Eskilsdotter

Catharina föddes år 1740 i Brunskogs socken, Värmlands län. Det ännu inte känt vilka hennes föräldrar var.

År 1782 var hon redan gift med stalldrängen vid Bränneriet i Karlstad, Sven Andersson. De var också bosatta i Karlstad, Värmlands län.

År 1809 var hon redan änka och detta år kom hon inflyttande till sin dotters familj vid Gunneruds Bruk i Alsters socken, Värmlands län. Där bodde hennes dotter Britta med sin familj. Brittas make Jonas Nyström var Spiksmedsmästare vid Gunneruds Bruk. Hon kom då närmast från Grums socken.

Senare samma år, i december månad år 1809, avled hennes dotter Britta, kanske i sviterna efter den sista förlossningen i september. Efter dotterns död stannade Catharina kvar hos mågen vid Gunneruds Bruk.

Följande år, i december månad 1810, gifte Jonas om sig med pigan Annika Eriksdotter från gården Mosserud i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Han lämnade under år 1811 sin anställning vid Gunneruds Bruk och flyttade med sin nya familj till hustruns fädernegård Mosserud i Nedre Ulleruds socken. Han lämnade i och med detta sin karriär som smed för att istället bli hemmansägare. Troligt är att Catharina då stannade kvar vid Gunneruds Bruk.

Året därpå, 1812, lämnade även Catharina Gunneruds Bruk och flyttade till Jonas och hans familj i Mosserud, Nedre Ulleruds socken. Catharina bodde kvar i Mosserud till sin död den 22 juli 1813, 73 år gammal.


Barn:
  • Britta, * 12 mars 1782, Karlstad.

    Om hon fött fler barn är ännu inte känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-02-05