In English - På Engelska
Britta Svensdotter

Britta föddes den 12 mars 1782 i Karlstad, Värmlands län. Hennes föräldrar var stalldrängen vid Bränneriet Sven Andersson och hans hustru Catharina Eskilsdotter.

År 1802 hade hon tjänst som piga vid Gunneruds bruk i Alsters socken, Värmlands län. I september månad samma år, 1802, gifte hon sig med Smedmästaren Jonas Nyström också han vid Gunneruds Bruk i Alsters socken. Något exakt vigseldatum finns inte angivet i kyrkböckerna. Samma år, 1802, flyttade de också tillbaka till makens födelsesocken Nyed i Värmlands län. De bosatte sig på gården Fernsviken, samma gård som Jonas fötts på.

Följande år, 1803, flyttade de åter till Gunneruds bruk i Alsters socken, där Jonas fick anställning som "Spiksmedsmästare". Vid denna tid bodde också Jonas bror, Lars Bengtsson, hos dem i Gunneruds bruk. Han flyttade dock vidare år 1808 till Älvsbacka socken, Värmlands län.

År 1809 flyttade hennes mor, änkan Catharina Eskilsdotter, in hos familjen i Gunnerud. Hon kom då närmast från Grums socken, Värmlands län.

Samma år, den 18 december 1809, avled Brita på Gunneruds Bruk i Alsters socken. Hon var då endast 27 år gammal och avled av ”feber”, kanske i sviterna efter förlossningen av sista barnet som föddes den 28 september samma år. Hon begravdes på Julafton, den 24 december.


Barn:
  • Johannes, * 26 maj 1803, Nyed.
  • Maria Lisa, * 14 oktober 1805, Alster.
  • Hindric, * 28 januari 1808, Alster. † 1 april 1808, Alster.
  • Bengt Fredrik ,* 28 september 1809, Alster. † 23 december 1809, Alster.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-02-16