In English - På Engelska
Anders Larsson

Han föddes den 26 april år 1798 på gården Näs i Eds socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Lars Olsson och hans hustru Annika Andersdotter.

Två år senare flyttade familjen till gården Svanhult i Kila socken, Värmlands län. Där stannade de till år 1803, då flyttade de tillbaka till Eds socken och torpet Göketorp, under Segmon. Där stannade de i tre år till år 1806, då de flyttade vidare till torpet Dambråten i samma socken.

1810 flyttade Anders från fadern, som då var änkling sedan ett år, och blev rotehjon på gården Körsvik i samma socken. Anders var då tolv år gammal.

Han stannade i Körsvik i två år och flyttade sedan vidare till Strand i samma socken. Även där stannade han i två år och flyttade år 1814 vidare till gården Johannesberg i samma socken.

I Johannesberg stannade han i ett år och flyttade den 16 oktober 1815 vidare till torpet Annaberg under Ekholmen, även det i Eds socken.

Den 15 november 1818 gifte han sig med pigan Maria Jansdotter. Båda var då i tjänst på Ekholmen. Enligt en notering i vigselboken fick Maria "Morgongåfvor enligt lag". De fortsatte att arbeta och bo på Ekholmen fram till år 1821. De två sista åren är det noterat att Anders var "Statdräng".

År 1821 flyttade familjen för en kortare tid till torpet Humleviken eller Fintorp under Rå och Rörs hemman och samma år vidare till Niklasdal i samma socken. Följande år flyttade de vidare till gården Klammen i samma socken.

1829 flyttade de tillbaka till Niklasdal där han fick tjänst hos Nils Holm. Sex år senare, år 1836, flyttade de till gården Göpefjell och två år senare, 1838, till Ekholmen, även de i Eds socken.

Under 1840-talet så flyttade de in i torpet Västra Långviken under Ekholmen. Där blev han, efter många år som statdräng, då sin egen torpare.

Anders drev torpet Västra Långviken till sin död, den 12 augusti 1867. Han blev 69 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-12-13