In English - På Engelska
Olof Nilsson

Olof föddes den 21 december 1795 på en av gårdarna i Hässelskogs socken, nuvarande Edsleskogs socken, i Älvsborgs län.

Han leverne fram till år 1815 är ännu inte känt.

År 1815 fick han plats som dräng på gården Säter i Åmåls landsförsamling, Älvsborgs län. Där stannade han till den 30 september 1816. Han flyttade då tillbaka till Hässelskogs socken och fick plats som dräng på gården Karsbydalen. Där stannade han i tre år.

År 1819 flyttade han vidare till Tösse socken, Älvsborgs län, där han fick plats som dräng hos klockaren i socknen, Lars Lindqvist i Klockarebohl. Där träffade han också sin blivande hustru, Stina Bryngelsdotter, som då hade plats som piga sedan ett år tillbaka. Följande år, 1820, flyttade Stina vidare till gården Strömsberg i samma socken. Olof stannade dock kvar som dräng i Klockarebohl.

Den 7 juli 1822 vigdes Olof och Stina i Tösse kyrka, Älvsborgs län. Morgongåvorna var ”enligt lag”. Bägge var då fortfarande bosatta i Tösse socken, Olof i Klockarebohl och Stina på gården Strömsberg.

Vid tiden för vigseln var Stina redan gravid med deras första gemensamma barn, Carl Magnus, som kom att födas i november månad samma år. Kanske var det att hon blev med barn som gjorde att de gifte sig.

Efter bröllopet så lämnade de sina anställningar i Tösse socken och flyttade samman på torpet Åsröjningen i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Där bodde de som inhyses.

Från år 1826 bodde de hos Maria Nilsdotter på gården Åsen i Ånimskogs socken. Maria var troligtvis syster till Olof. Hos systern bodde de fram till 1829 då de flyttade till torpet Pettersburg under gården Vassviken i samma socken.

Torpet Pettersburg brukade de till år 1837, då familjen flyttade vidare till gården Skållebyn i samma socken. Där bodde de som inhyses och senare backstugesittare.

När år 1856 stod för dörren hade alla barnen lämnat hemmet och Stina och Olof bodde ensamna kvar i backstugan på Skållebyns ägor. Från detta år är det också noterat att Olof var snickare. Noteringarna om att Olof var snickare går att följa fram till år 1865. Han skulle då ha varit 75 år gammal. I backstugan på Skållebyns ägor bodde de i resten av sitt leverne.

Olof avled den 16 januari år 1870 på Skållebyns ägor i Ånimskogs socken. Han var då 74 år gammal och var noterad som "fattighjon". Han begravdes den 24 januari. Det är inte angivet vad han avled av.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-07-08