In English - På Engelska
Stina Bryngelsdotter

Stina föddes den 21 maj 1798 på torpet Mouskog i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Hennes föräldrar vara torparen Bryngel Bryngelsson och hans hustru Brita Svensdotter. Stina döptes till Christina, men kortade senare ner sitt namn och tilltalades allmänt som Stina under större delen av sitt liv.

År 1811, som tolvåring, fick hon lämna föräldrarna och ta plats som tjänsteflicka hos bonden Anders Jonsson på en av gårdarna i Yttre Bodane i samma socken. Därifrån flyttade hon följande år, 1812, till gården Torp, där hon också hade plats som tjänsteflicka. I Torp stannade hon till följande år, 1813, då hon flyttade hem till föräldrarna på torpet Mouskog igen.

Året därpå, år 1814, flyttade hon åter från föräldrarna, denna gång till Torpa socken, Älvsborgs län. Var i Torpa socken hon bodde är ännu inte känt.

År 1815 flyttade hon vidare till Tösse socken, Älvsborgs län. Där fick hon tjänst som piga på Västra Vittlanda gård. Hon hade plats i Västra Vittlanda till år 1818, då hon flyttade vidare till Klockarebohl i samma socken.

I Klockarebohl fick hon plats som piga hos klockaren Lars Lindqvist. Följande år, 1819, fick Olof Nilsson plats som dräng i Klockarebohl. Olof kom senare att bli hennes make. År 1820 lämnade hon Klockarebohl och flyttade vidare till gården Strömsberg i samma socken. Där fick hon tjänst som piga hos Häradshövding M O Eneroth.

Två år senare, den 7 juli 1822, gifte hon sig med Olof Nilsson i Tösse kyrka. Hon hade då fortfarande plats som piga på gården Strömsberg. Olof var fortfarande dräng i Klockarebohl. Enligt kyrkboken fick hon morgongåvor ”efter lag”. Vid sitt giftermål var hon havande med deras första barn, sonen Carl Magnus, som senare föddes i november samma år. Kanske var detta också orsaken till att de just gifte sig.

Efter vigseln lämnade både Stina och Olof sina anställningar i Tösse socken och flyttade till torpet Åsröjningen under gården Åsen i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Där bodde de under de kommande åren som inhyses.

Från år 1826 bodde de hos Maria Nilsdotter på gården Åsen i Ånimskogs socken. Maria var troligtvis syster till Stinas make Olof. Hos systern till Olof bodde de fram till 1829 då de flyttade till torpet Pettersburg under gården Vassviken. I torpet Pettersburg bodde de till år 1837, då familjen flyttade vidare till gården Skållebyn i samma socken. Där bodde de som inhyses och senare backstugesittare.

När år 1856 stod för dörren hade alla barnen lämnat hemmet och Stina och Olof bodde ensamna kvar i backstugan på Skållebyns ägor. Där bodde de i resten av sitt leverne.

I januari månad 1870 blev hon änka då maken Olof avled. Stina avled själv tre år senare, den 12 juni 1874. Hon begravdes den 21 juni. Det är inte noterad vad dödsorsaken var.


Barn:
  • Carl Magnus, * 29 november 1822, Ånimskog.
  • Johanna, * 8 januari 1825, Ånimskog.
  • Lisa Maja, * 31 januari 1828, Ånimskog.
  • Christina, * 12 september 1832, Ånimskog.
  • Fredrik, * 1 december 1835, Ånimskog.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2013-07-08