In English - På Engelska
Bengt Jansson

Bengt föddes den 18 september 1792 på gården Höjen i Eds socken, Värmlands län. [Karta]   Han var första barnet till bonden Jan Bengtsson och hans hustru Kjerstin Andersdotter.

Bengt bodde ännu kvar på gården då han, den 26 december 1815, gifte sig med pigan Maria Andersdotter från en av gårdarna i Kollerud i samma socken. Efter vigseln flyttade Maria till Bengt i Höjen.

År 1817 flyttade de till Marias fädernegård i Kollerud [Karta]   och året därpå vidare till gården Ängerud, också den i samma socken. [Karta]  

Ängerud brukade han till år 1826, då familjen åter flyttade till Marias fädernegård i Kollerud. Där övertog de bruket sedan Maria fader, Anders Christophersson avlidit.

Kollerud brukade han nu till sin död, den 15 april 1854, då han avled i en ålder av 62 år. Bengt avled av lungsot och begravdes den 30 april.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-08-22