In English - På Engelska
Jan Bengtsson

Han föddes den 17 augusti år 1760 på gården Höjen i Eds socken, Värmlands län. [Karta]   Hans föräldrar var bonden Bengt Jansson och hans hustru Elin Bengtsdotter.

Vid sjutton års ålder, år 1777, lämnade han hemmet och tog plats som dräng på ett antal gårdar i Eds socken. Först på gården Malöga därefter på gårdarna Kollerud, Ås, Lilla Häggvik och Stora Häggvik. Periodvis bodde han även hemma på fädernegården Höjen.

År 1790 fick han plats som dräng hos bonden Anders Jönsson på Stora Häggvik. [Karta]   Samma år, den 14 november, gifte han sig med hans dotter, pigan Kjerstin Andersdotter. Jan och hans hustru Kjerstin bodde kvar på Stora Häggvik till år 1792, då de för en kort tid flyttade till Jans fädernegård Höjen och därefter vidare till gården Malöga, också den i Eds socken. [Karta]  

År 1794 flyttade familjen för gått tillbaka till gården Höjen. Huvudgården i Höjen brukades då av hans fem år äldre bror Bengt. I broderns hushåll bodde även deras mor, änkan Elin Bengtsdotter. Jan och hans familj brukade sin del av gården Höjen fram till omkring år 1840 då bruket övertogs av yngsta sonen Lars och hans hustru Maria Olofsdotter.

Jan bodde kvar i Höjen till sin död den 15 juni 1848. Han hade då uppnått en ålder av 88 år. Han avled av ”ålderdom” och begravdes i Eds kyrka den 18 juni. Vid sin död hade han varit änkling i drygt ett år.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-08-22