In English - På Engelska
Lars Nilsson

Lars föddes ca år 1610 i Sörgården Bossarby i Dannemora socken, Uppsala län. Han var son till Bonden Nils Hansson och hans hustru Anna.

Lars övertog med tiden bruket av gården och år 1651 stod han som ägare av Sörgården Bossarby i Dannemora socken.

Vid sidan av bondelivet så var Lars, såsom sin far, även soldat i Svenska armen samt även Tolvman. 1631 blev Lars uttagen som knekt.

Dannemora kyrkokassa 1650: skyldig kyrkan: Lars Nilsson på Hans Nilssons vägnar 20 daler

Han var gift med Margareta från gården Bräcksta i samma socken.

I Domboken står det bl a om Lars Nilsson i Bossarby att han skulle ge Anna (änka efter hans bror Per Nilsson, senare också änka efter Nils Hansson i Bennarby) en tunna säd om året.

Vid Tinget den 20 januari 1660 uppbjöds ett öresland uti Lars Nilssons hemman i Bossarby till Maria Nilsdotter, vilken var hans syster.

Lars bodde i hela sitt liv i Sörgården i Bossarby i Dannemora socken. Han avled före år 1683.


Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Annelie Häggkvist i Sala som också har Lars Nilsson som anfader. Se vidare information om Annelies släktgren på sidan om Karin Andersdotter, född 1682.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-06-12