In English - På Engelska
Margareta .........

Margareta föddes på gården Bräcksta i Dannemora socken, Uppsala län. Det är dock inte känt när hon föddes, en gissning är dock att hon bör vara född under de två första decennierna på 1600-talet.

Hon var gift med Bonden och Knekten Lars Nilsson i Sörgården Bossarby i Dannemora socken. I Bossarby bodde hon också efter sitt giftermål.

I Dannemora sockens Dombok den 22 oktober 1632 står följande:
"Blef dömt emellan Nils Hansson i Bossarby och hans sonhustru Margareta i Bräcksta anlangande den ränta som Nils uppå sin rustningshäst hafver wilken honom besitter. Nemerligen emedan icke befans och Nils Hansson icke hade, som dock hustru Margareta föregaf bortgifvit sin rustningsränta till sonen när han utdrog, utan allenast honom för en sventjänare (den gamla benämningen för en lejd karl till ryttare rote) brukar".
Alltså skulle Nils Hansson som var hennes svärfader efter förut gjort avtal med sin son, tillika Margaretas make Lars Nilsson, njuta endast halva räntan och den andra halvan Margareta.

Margareta bodde troligtvis i Sörgården Bossarby i resten av sitt liv. Det är inte känt när hon avled.


Barn:
  • Nils, * ca 1630, Dannemora.
  • Karin, * födelsedatum saknas, Dannemora. † 1693, Dannemora.
  • Maria, * födelsedatum saknas, Dannemora.
  • Hans, * födelsedatum saknas, Dannemora. † 1695, Dannemora.


    Kommentar: Ovanstående är sammanställt efter information från Annelie Häggkvist i Sala som också har Margareta som anfader. Se vidare information om Annelies släktgren på sidan om Karin Andersdotter, född 1682.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-05-30