In English - På Engelska
Anders Moberg

Han föddes i april månad år 1729, i Andersbytorp i Dannemora socken, Uppsala län. I kyrkboken finns inget födelsedatum antecknat utan endast att han döptes den 18 april. Troligt är att han föddes och döptes på samma dag. Föräldrarna var gruvdrängen Erik Moberg och hans hustru Ingri. Anders blev som sin fader gruvdräng vid Dannemora gruvor.

På midsommardagen år 1752, den 24 juni, gifte han sig med pigan Anna Andersdotter ifrån Sandgropen i samma socken. Lysning hade skett den 24 maj och han gav sin hustru 30 lod silver i morgongåvor. Vid tiden för bröllopet hade han ändrat sitt efternamn till Österberg. Efter vigseln flyttade hustrun in till Anders i Andersby.

Anders arbetade länge som gruvdräng men avancerade med tiden till Ryttare. Efternamnet Budberg använde han under den tid han var Ryttare. Att han ändrade efternamn så många gånger berodde troligtvis på hur han avancerade inom sitt yrke. I början av 1800-talet hade han befattning som Brofogde.

I februari år 1807 blev Anders änkling, då hustrun avled. Han överlevde sin hustru med ett år och avled själv den 15 februari 1808 i Gisselbytorp i Dannemora socken. Anders blev 78 år gammal och avled av ålderdom. Han begravdes den 21 februari.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2014-06-13