In English - På Engelska
Eric Nilsson Lööf

Han föddes i september månad år 1713, troligen i Dannemora socken i Uppsala län. Hans föräldrar är inte kända.

År 1735 gifte han sig i Dannemora med Catharina Nilsdotter från Kaggbol i samma socken. Datum för vigseln är inte noterad. I vigselboken är det antecknat att Eric hette Eric Nilsson Eklöf. Namnet kortades senare till Eric Löf.

Den 28 mars 1743 tog Eric tog värvning som soldat vid Kungliga Upplands Regemente, Olands Kompani, 1:a Korpralskapet. Han efterträdde soldaten Eric Ersson Wenberg som i september året innan omkommit på sjön. Han blev tilldelad soldattorpet Nr 2 - Harvik i Dannemora socken. Var i Dannemora socken Eric och familjen bodde före år 1743 är inte känt.

År 1757 fick Eric avsked som soldat, och familjen flyttade troligtvis till soldatbostället på Kaggbols ägor. Där bodde år 1765 och då bodde där också soldaten Johan Kaggs änka, tillsammans med sin dotter. Eric benämndes då som "gamle soldaten".

På Kaggbols ägor bodde han till sin död, den 4 mars 1777. Han var då 63 år gammal. Dödsorsaken angavs vara lungsot. Begravningen skedde den 16 mars.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-05-25