In English - På Engelska
Catharina Nilsdotter

Hon föddes i september månad år 1714. Var hon föddes är inte känt, ej heller namnet på hennes föräldrar.

När hon 1735 gifte sig med Eric Nilsson Eklöf bodde hon i Kaggbol i Dannemora socken, Uppsala län. Datum för vigseln är inte noterad.

År 1743 när maken mönstrade på som soldat i Kungliga Upplands Regemente, flyttade familjen till soldattorpet nr 2 - Harvik i Dannemora socken. Var de bodde före detta datum är inte känt.

När maken tagit avsked som soldat flyttade familjen till soldattorpet på Kaggbols ägor.

I mars månad 1777 blev hon änka då maken Eric avled. Hon bodde dock kvar i Kaggbol i resten av sitt liv och avled den 5 december 1783 i en ålder av 69 år och tre månader. Dödsorsaken angavs vara vattensot. Hon begravdes den 14 december.


Barn:
 • Catharina, * 29 augusti 1736, Dannemora.
 • Margareta, * 12 december 1738, Dannemora.
 • Eric, * 12 april 1749, Dannemora.
 • Nils, * 2 november 1741, Dannemora. † 13 februari 1752, Dannemora. 1)
 • Stina, * 2 november 1741, Dannemora. † 14 februari 1752, Dannemora. 1)
 • Anna, * 24 juni 1745, Dannemora.
 • Andreas, * i december 1751, Dannemora. † 11 juli 1753, Dannemora.
 • Per, * 12 februari 1756, Dannemora.

  1) Tvillingar


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-01