Pehr Smedberg

Väldigt lite är känt om Pehr. Det är inte känt när eller var han föddes.

Han arbetade som smed och var gift med Maria. De bodde under åren 1772 - 1778 vid Dannemora gruva i Films socken, Uppsala län.

Hans vidare öden är ej kända.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-05-15