Maria ..........

Väldigt lite är känt om Maria. Hon föddes 1711 men det är inte känt var.

Hon var gift med smeden Pehr Smedberg och de bodde åren 1772 - 1778 vid Dannemora gruva i Films socken, Uppsala län.

Hennes vidare öden är ej kända.


Barn:
  • Isac, * 1736, trol. Film.
  • Maria, * 1742, trol. Film.

    Om hon fött fler barn är ännu inte känt.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-12-01