Olof Jonsson

Olof föddes den 15 mars 1757 på gården Åstorp i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Jonas Nilsson och hans hustru Catharina Andersdotter. I kyrkboken är det antecknat att Olof blev "nöddöpt af Hustru Ingebor Pärsdotter i Åstorp", vilket skedde dagen efter hans födelse, den 16 mars.

Olof bodde hemma hos föräldrarna till år 1777, då han fick tjänst som dräng hos bonden Fredrik Johannesson på en av gårdarna i Skål i samma socken. Hos honom stannade han till år 1780.

Den 1 januari 1781 gifte han sig i Väse socken, Värmlands län, med pigan Maria Andersdotter från Björkåsen i Väse socken. Vigseln förrättades av "adjunkt Salström wid hemmanet Björkåsen efter föregångna lysningar d. 19 et 26 november och 3 december". Efter vigseln flyttade Olof och Maria till Olofs fädernegård i Åstorp i Alsters socken som då Olof övertog efter sin far.

De brukade gården i Åstorp fram till år 1809, då familjen flyttade till gården Glänne i samma socken, där de också bosatte sig.

Två år senare, i september månad år 1811, avled Olof i en ålder av 54 år på Glänne gård i Alsters socken. Inget dödsdatum är antecknat i kyrkböckerna men han begravdes den 20 september.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-03-19