Maria Andersdotter

Maria föddes den 4 oktober 1759 på gården Björkåsen i Väse socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var bonden Anders Eriksson och hans hustru Brita Månsdotter.

Vid hennes födelse ägdes och drevs gården Björkåsen av hennes farfar Erik Pärsson. Omkring år 1766 övertog hennes far gården efter sina föräldrar.

Hon bodde troligtvis hemma på gården Björkåsen i Väse socken tills hon den 1 januari 1781, gifte sig med drängen Olof Jonsson från gården Åstorp i Alsters socken, Värmlands län. Vigseln förrättades av "adjunkt Salström wid hemmanet Björkåsen efter föregångna lysningar d. 19 et 26 november och 3 december". Efter vigseln flyttade Olof och Maria till Olofs fädernegård Åstorp i Alsters socken, som då Olof också övertog efter sin far, Jonas Nilsson.

De brukade gården i Åstorp fram till år 1809, då familjen flyttade till gården Glänne i samma socken, där de också bosatte sig. Två år senare, i september månad år 1811, avled Olof i en ålder av 54 år och hon blev änka.

Efter makens död så lämnade hon Glänne gård och flyttade till sin son Olof Olsson och hans familj på en av gårdarna i Skål i Alsters socken. Där bodde hon till år 1825 då hon flyttade vidare till sonen Fredrik Olsson och hans familj i Glumserud, Väse socken.

Hos sin son Fredrik i Glumserud, Väse socken, bodde hon till sin död år 1830. En notering i kyrkböckerna i Väse socken år 1830 talar om att hon vid sin död vistades i Grava socken, Värmlands län. Exakt dödsdatum är ännu inte känt.


Barn:
 • Jonas, * 10 januari 1782, Alster.
 • Anders, * 4 mars 1784, Alster. 1)
 • Magnus, * 7 maj 1786, Alster.
 • Fredrik, * 17 december 1788, Alster. 2)
 • Britta, * 14 oktober 1791, Alster.
 • Olof, * 1 mars 1795, Alster.
 • Nils, * 21 november 1797, Alster.
 • Lars, * 3 mars 1802, Alster.

  1) Följer skräddare (1795-1799)
  2) Talar illa (1800-1809)


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-03-19