Jonas Nilsson

Jonas föddes de 12 september 1729 på gården Åstorp i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Nils Månsson och hans hustru Annicka Olofsdotter. Han döptes av kyrkoherde Fryxell.

Gården i Åstorp ägdes vid denna tid av Jonas morfar, Olof Jonsson och hans andra hustru Britta Larsdotter. Jonas föräldrar övertog med tiden gården Åstorp och där växte också Jonas upp.

Jonas bodde ännu hemma i Åstorp vid sitt giftermål, den 13 september 1752, med pigan Catharina Andersdotter från gården Skål i samma socken. De vigdes "efter lysningarna d. 16, 23 och 30 aug, af Pastorn i kyrkan". Han gav sin hustru 30 lod silver som morgongåvor. Efter vigseln så flyttade Catharina in till Jonas i Åstorp. De övertog också senare gården efter hans föräldrar.

I juli månad år 1776 avled hans hustru Catharina och han blev änkling.

Tre år senare, den 5 april 1779, gifte han om sig med änkan Britta Bryngelsdotter från Skived i Grava socken. De vigdes i Alster av "herr Joh. Vigelius efter lysningarna uti Grafwa församling 14, 21 och 28 februari". Morgongåvorna var "30 Rd Daler". Britta var född år 1729. Efter bröllopet så flyttade Britta in till Jonas i Åstorp. Jonas och Britta fick inga barn tillsammans.

Följande år, den 1 januari 1780, avled Jonas, endast 50 år och 3 månader gammal. Han begravdes den 2 januari.

Hans hustru Brittas leverne efter Jonas död är ännu inte känt.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-03-19