Nils Månsson

Nils föddes år 1689, troligen i Alsters socken, Värmlands län.

Han gifte sig senare med Annicka Olofsdotter, från gården Åstorp i Alsters socken, Värmlands län. År 1721 var de redan gifta och bodde i på gården Åstorp som drevs av hustruns fader, Olof Jonsson. Nils och Annicka tog senare över gården i Åstorp.

År 1757, i november månad, avled hans hustru och han blev änkling.

Runt år 1758 övertog hans son Jonas och hans hustru Catharina Andersdotter bruket av gården.

Omkring år 1759 gifte han om sig med Kersti Olofsdotter, syster till hans tidigare avlidna hustru, som också redan bodde på gården. Kerstin var född år 1713 i Åstorp i Alsters socken. En notering i kyrkboken anger att Nils och Kersti under åren 1759-1765 en tid bott "hos Jon Elofsson". Vem denne Elofsson var är ännu inte känt.

Från år 1766 bodde han åter hos sin son Jonas i Åstorp, men var då åter ensam. Om hans hustru avlidit eller vad som hänt är ännu inte känt.

Jonas bodde kvar i Åstorp i Alsters socken till sin död den 29 april samma år, 1766, 75 år gammal. Han begravdes den 4 maj.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-04-05