Per Andersson

Per föddes år 1645 i Berg i Väse socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden och rättaren Anders Hallorsson och hans hustru Gunilla Bengtsdotter.

År 1669 gifte han sig i Väse socken med Birgitta Svensdotter.

Per blev också bonde i Berg. Han var även Kyrkvärd.

Han avled i Berg i Väse socken, den 3 september 1725, 80 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-03-06