Jon Elofsson

Jon föddes år 1641 i Brandsbol i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var Bonden Elof Olofsson och hans hustru Annika Hindrichsdotter.

Han var bonde i Brandsbol i Alsters socken, Värmlands län.

Han gifte sig, senast år 1675, med Brita Olofsdotter.

Sonen Jonas blev med tiden kyrkoherde i Ölme socken, Värmlands län, och tog sig namnet Benedictus Jonae Bransell. Hans Herdaminne följer efter hustrun Britas levnadshistorik.

Han avled i Brandsbol i Alsters socken i februari månad år 1727, 86 år gammal. Han begravdes den 26 februari 1727.


Källor:

  • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.
  • Kenneth Mossbergs uppställning över " Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-09-04