Olof Biörsson

Olof föddes år 1616 på gården Röör i Väse socken, Värmlands län. Hans fader var Bonden Biör Olofsson. Namnet på hans moder är inte känt.

Han var bonde på gården Berg i Väse socken och även kyrkvärd.

Olof gifte sig år 1648 med Ingeborg Andersdotter.

Sonen Sven prästvigdes och tog sig namnet Sveno Olai Vigelius. Han var kyrkoherde och prost i Sunne och avled den 28 april 1719 i Sunne socken. Se hans herdaminne på hustrun Ingeborgs personhistorik. Sonen Bengt tog sig också efternamnet Vigelius och följde brodern till Sunne där han blev klockare.

Han avled den 8 januari 1700, 84 år gammal, på gården Berg i Väse socken, Värmlands län.


Källor:

  • Bo Lindwalls uppställning över skalden Nils Ferlins anfäder.
  • Kenneth Mossbergs uppställning över "Glumserudsanor från Wäse socken i Värmland".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-09-04