In English - På Engelska

Porträttgalleri


Ägare och brukare av gården Hösserudkullen
i Alsters socken, Värmlands län.Ingeborg Nilsdotter, 1793-1873 och Magnus Andersson 1799-1876.
Kortet är troligen taget i början av 1870-talet och
med all sannolikhet i hemmet i Bjurerud, Alsters socken.

Christina Pettersdotter, 1825 - 1888
Anders Fredrik Magnusson, 1821 - 1904

Anders Fredrik Magnusson, 1821 - 1904
Carl Magnus Andersson , 1863 - 1937
Lovisa Andersson, 1853 - 1919
Ludvig Johansson, 1865 - 1926
Olga Johansson, 1896 - 1927
Gunnar (Johansson) Modahl, 1898 - 1933

Bilden tagen på Hösserudkullen ca 1903

Carl Magnus Andersson, 1863 - 1937
Maria Nilsson, 1871 - 1950
Kristina, 1906 - 1972
Dagmar, 1908 - 1990

Bilden tagen ca 1911.

Brita Bergström, 1925
Dagmar Andersson, 1908 - 1990

Bilden tagen på Hösserudkullen 1979.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2018-10-22