In English - På Engelska
Gården Mosstorp

i Alsters socken, Värmlands länFoto från maj 1998.

De tre gårdarna i Mosstorp, Alsters socken, Värmlands län, benämndes i äldre tider Måsserudstorp, men detta namn kortades senare ner till Mosstorp. [Karta]  

Denna gård, som är den mellersta gården, inköptes av min morfars far, Ludvig Johansson, år 1899. Gården brukades senare av min morfar, Gunnar Modahl och efter hans död år 1933, av hans hustru och min mormor, Ellen. Den var i släktens ägo fram till år 1969.

Fotografiet ovan visar manbyggnaden och delar av infarten som är norrifrån. Själva manbyggnanden genomgick i början av 1960-talet en omfattande renovering.

Ekonomibyggnarderna, som ligger väster om manbyggnaden, tillhör idag den västra gården i Mosstorp.


Drängstugan
Vid infarten till gården ligger den gamla drängstugan. Den har i senare tider bl a använts som garage.

Foto från 1998.


Ladugården och Stallbyggnaden


Infarten till Stallbyggnaden och Ladugården.

Foto från 1998.
I Stallbyggnaden fanns tidigare, från vänster räknat, utedass, hönshus, stall, vagnslider, ett antal spannmålsmagasin och längst till höger, i en numera riven del, vedboden.
Ovanpå hönshuset och stallet fanns höskullen.

Foto från 1998.
Utedasset och ingången till hönshuset.
Hönshuset är numera är ombyggt till stall.

Foto från 1998.


Ladugården som idag är ombyggd till spannmålssilo.

Foto från 1998.Historier från Mosstorp

Genom min släktforskning har jag kommit i kontakt Anders Ahlberg, vars farfars farfar och farfars farfars far ägde denna gård på 1840 och 1850-talen. Anders har skickat mig ett dokument med en del historier från Mosstorp berättade av hans farfars farbror Anders Petter när han besökte hembyggden 1914.

Historier från Mosstorp.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-08-01