Per "Per i Dahl" Persson


"Per i Dahl"
Han föddes den 24 augusti 1843 på torpet Hesslingberg under en av gårdarna i Östmarks by i Östmarks socken, Värmlands län. Senare i kyrböckerna finns notering att han var född den 14 augusti vilket är fel. Hans föräldrar var inhyses Per Persson och hans hustru Karin Persdotter.

Enligt kyrkbökerna bodde familjen vid denna tid som inhyses på torpet Hesslingberg. De är noterade som inhyses på Hesslingberg fram till den 27 december 1858 då de enligt husförhörslängderna flyttade till Krontorp i Visnums socken i Värmlands län. Av noteringar i husförhörslängderna vet vi dock att familjen redan flera år tidigare hade lämnat Östmark.

Det är noterat de lämnat Östmark den 31 oktober 1849 och att de då bott vid Krontorp i Visnums socken, Värmlands län. Vidare att de sedan 1852 var "kringvandrande" och bl a varit i Stockholm 1853 samt att hans far den 1 februari 1854 varit hemma i Östmark och uppvisat ett "hedrande arbetsbetyg". Det är troligt att familjen då rest tillsammans. Enligt en muntlig tradition skulle Per ha färdats i en näverkont på ryggen på sin far och mor.

I husförhörslängderna 1856-1859 är det också noterat att familjen varit borta 1851 och varit i Krontorp den 20 oktober 1857.

I husförhörsboken för åren 1860-1863 i Östmarks socken finns familjen alltjämt noterad som inhyses i Hesslingberg, men också att de är kringvandrande. I nästa bok, 1861-1865, återfinner man motsvarande notering. Där är det också noterat att Per och hans bror Olof hade "fått tjenst i Husby-Oppunda" och de noterades som utflyttade från Östmarks socken. Den 15/11 1862, noterades att hans far med hustru och barn också utflyttade från Östmarks socken till Husby-Oppunda socken.

Redan 1858, då Per var 15 år, är han noterad som "tjänstegossen Per Persson" från "Wermland" och som inflyttad till gården Kelltorp i Husby-Oppunda socken. Där stannade han som tjänstegosse till följande år, 1859. Hans föräldrar som också flyttade in till Husby-Oppunda socken flyttade inte in på samma gård som Per.

Under de kommande åren tjänade han som tjänstegosse och dräng på en rad olika gårdar i nämnda församling och i grannsocknarna. Åren 1859-1860 på gården Klippan i Husby-Oppunda socken, 1860-1861 på Wiby Rusthåll i Bettna socken, 1861-1863 på Wiby Frälsegård i Bettna socken, 1863-1864 på gården Siggestorp i Allhelgona socken, 1864-1865 på gården Simonstorp i Husby-Oppunda socken, 1865-1867 på gården Vallby i Husby-Oppunda socken, 1867-1868 på gården Ekeby i Vrena socken, 1868-1869 på gården Lena nybygge i Bettna socken, 1869-1871 på gården Viby i Bettna socken, 1871-1872 på gården Fogelsund i Bettna socken, 1872-1873 på gården Holmen i Bettna socken och åren 1873-1874 på gården Håhl i Bettna socken.

År 1874 flyttade han till gården Lilla Tveta i Bettna socken, Södermanlands län, där han också hade tjänst som dräng.

Där bodde han ännu när han den 4 juli följande år, 1875, ingick äktenskap med pigan Stina Lotta Andersdotter från gården Haffina i samma socken. Hon var född den 22 juli 1845 i Björkviks socken, Södermanlands län.

Senare samma år, den 24 oktober 1875, flyttade de samman i och med att de fick tjänst på gården Prestbohl i Vadsbro socken. Två veckor efter flytten, den 5 november 1875, föddes deras första barn, dottern Frida Ottilia. Hon avled endast en vecka gammal den 12 november 1875.

Följande år, den 8 november 1876, flyttade de vidare till gården Valla i Husby-Oppunda socken, där Per fick tjänst som dräng. Där bodde de till följande år, då de den 24 oktober 1877, flyttade till gården Dahl i Vadsbro socken, Södermanlands län. Där fick Per tjänst som statdräng.

Med sin första hustru fick han ytterligare två barn, Jenny Florentina och Karl Johan. Tre dagar efter att sonen Karl Johan fötts den 13 mars 1880 avled Stina Lotta i sviterna efter födseln. Hon avled den 17 mars 1880 och begravdes den 25 mars. Per blev då änkling med två små barn.

Senare samma år, den 28 oktober 1880, tog han ut hinderslöshetsbetyg för att kunna ingå äktenskap med Hedvig Hilder, kallad "Hedda" från Flen. Hon var då havande i fjärde månden med deras första gemensamma barn. Det lystes för Per och Hedda i Flen den 31 oktober, 7 och 14 november. De gifte sig i Flen samma dag som den 3:e lysningen, den 14 november 1880.

I samband med vigseln så flyttade också Hedda till Per på gården Dahl i Vadsbro socken. Med sig hade hon också sina tre barn, alla födda utom äktenskap.

År 1880 är det noterat att Per allmänt kallades för "Per i Dahl".

År 1911 avled hans hustru och han blev änkling för andra gången. Per arbetade då fortfarande som statdräng på gården Dahl.

Mot slutet av sin levnad bodde han samman på gården Dahl med änkan Ulrika Sofia Åberg, född 1843 i Bettna, Södermanlands län.

Enligt kyrkboken i Vadsbro socken, där han var skriven, avled Per den 13 maj 1925 i Tunabergs socken, Södermanlands län. Han avled av hjärnblödning i en ålder av 81 år. Han begravdes i Tunaberg den 15 maj.

På bilden ovan, som är taget från ett gruppfoto, ser man att Per var en ovanligt kortväxt man.


Barn med Stina Lotta Andersdotter:
  • Frida Ottilia, * 5 november 1875, Vadsbro. † 12 november 1875, Vadsbro.
  • Jenny Florentina, * 19 december 1876, Husby-Oppunda.
  • Karl Johan, * 13 mars 1880, Vadsbro.


    Ättlingar till Per Persson och Hedvig Hilder.

    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2010-11-16