Elisabet van Eijck

Hon föddes den 21 oktober 1598 i Danzig, Tyskland. Danzig är nuvarande Gdansk i Polen. Hennes föräldrar var myntmästaren i Danzig, Isak van Eijck och hans hustru.

Elisabet gifte sig den 28 juli 1614 med myntmästaren Marcus Danielsson Kock.

Hon avled den 3 maj 1665 i Avesta, Kopparbergs län.


Barn:
 • Daniel, * 1616, troligen i Danzig. 1)
 • Isaac, * 20 maj 1620, Bromberg, Preussen. 2).
 • Abel, 1 april 1627, Nyköping. 3).
 • Elisabeth, * 1631.
 • Abraham, * 3 juli 1640, Säter. 3)

  1) Myntmästare. Bytte namn till Cronström. Död 1650.
  2) Även han myntmästare, även assessor i bergskollegium, kammarråd. Bytte också namn till Cronström. Död 1679. Begravdes den 21 september 1680 i Storkyrkan, Stockholm.
  3) Blev överhovpredikant och kyrkoherde i Solna. Avled våren 1668. Begravd i Solna kyrka. Se följande artikel.
  4) Assesor i kommerskollegium och övermyntmästare. Bytte också namn till Cronström. Död 22 april 1696.

  Källa: Wikipedia och släktöversikter på Internet.  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-07-31