Abraham Andersson

Abraham föddes den 11 november 1726 på gården Kanarp i Öggetorps socken, Jönköpings län. Hans föräldrar var bonden Anders Johansson och hans hustru Sara Persdotter. Han döptes den 24 november.

Han växte upp på gården i Kanarp Utbyn i Öggestorps socken. År 1751 bodde han på gården tillsammans med sina syskon Samuel och Lena, samt änkan Karin Persdotter, som är noterad som deras moder. Om detta är samma person som deras mor Sara är ännu ej belagt.

Enligt kyrkböckerna så bodde han år 1755 på gården Lommaryd i Forserums socken,  Jönköpings län. Samma år, den 26 december 1755, gifte han sig i Forserum med pigan Karin Bengtsdotter från Borrebo i samma socken.

En kort tid senare flyttade de tillbaka till Kanarp Utbyn i Öggestorps socken.

Han brukade gården Kanarp Utbyn i Öggestorps socken till sin död den 6 februari 1787. I Dödsboken är det noterat att han hette "Abram Andersson Utterström".Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-03-31